O nas

Głównym obszarem działalności naukowej Katedry Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej w ostatnich latach są prace badawcze związane z ujemnym oddziaływaniem eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię terenu, jego zabudowę i zagospodarowanie oraz na środowisko przyrodnicze w granicach terenu górniczego kopalni podziemnych i odkrywkowych. Głównie są to prace związane z monitoringiem zmian wywołanych eksploatacją górniczą oraz prognozowaniem jej ujemnego wpływu na teren górniczy i środowisko


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik