Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom,
doktorantom oraz dyplomantom KOTGGiGG

Pracownicy Studenci


Pracownicy

Rok przyznania nagrody 2005
Nazwisko i imię laureata dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI
Temat nagrodzonej pracy Praca Habilitacyjna pt. "Czasoprzestrzenny opis deformacji górotworu wywołanych filarowo - komorową eksploatacją złoża pokładowego"
Rodzaj nagrody 1 nagroda
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa 2005
Informacje dodatkowe brak

powrót na początek stronyStudenci

Rok przyznania nagrody
2019
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Paweł BOREK
Kierunek studiów systemy informacji o środowisku
Temat pracy Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce Nagroda Główna, I edycja Konkursu na najlepsze prace dyplomowe (...),
w dziedzinie geoinformacji.
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Minister Inwestycji i Rozwoju RP
Opiekun dr inż. Artur Krawczyk
Informacje dodatkowe brak

Rok przyznania nagrody
2017
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Radosław GRZYBEK
Kierunek studiów geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
Temat pracy Identyfikacja i analiza zmian powierzchni terenów górniczych z wykorzystaniem InSAR na bazie zobrazowań Sentinel
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce wyróżnienie, Diamenty AGH
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Opiekun dr inż. Artur Krawczyk
Informacje dodatkowe brak

Rok przyznania nagrody
2017
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Alicja WYCISK
Kierunek studiów geoinformacja i geodezja górnicza
Temat pracy Wykorzystanie modeli 3D pozyskanych metodą fotogrametryczną w kopalni surowców mineralnych.
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce wyróżnienie, Diamenty AGH
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Opiekun dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
Informacje dodatkowe brak

Rok przyznania nagrody
2014
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Michał SZADZIUL
Kierunek studiów geodezja górnicza
Temat pracy Analiza zagrożenia sieci wodociągowej na terenach górniczych.
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce wyróżnienie, Diamenty AGH
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Opiekun dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
Informacje dodatkowe brak

Rok przyznania nagrody
2010
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Anna PAULEWICZ
Kierunek studiów geodezja górnicza
Temat pracy Interpretacja klasycznych wyników pomiarów odkształceń pionowych na wybranych terenach w LGOM.
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce wyróżnienie, Diamenty AGH
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Opiekun dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Informacje dodatkowe brak

Rok przyznania nagrody
2007
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Jakub GRYGIERZEC
Kierunek studiów geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
Temat pracy Wizualizacja Satelity Envisat wraz z procesem umieszczenia go na na orbicie okołoziemskiej
Rodzaj nagrodzonej pracy projekt realizowany w ramach koła naukowego grafiki komputerowej
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce 2 miejsce za najlepszy projekt z dziedziny inżynierii cywilnej
Jednostka/osoba nadająca nagrodę BE Awards of Excellence
Opiekun dr inż. Artur KRAWCZYK
Informacje dodatkowe Wizualizacja (plik .avi 32 MB)

Rok przyznania nagrody 2006
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Marek WĄTROBA
Kierunek studiów geodezja inżynieryjno - przemysłowa
Temat pracy Wizualizacja projektu węzła "Bieżanów" w ciągu autostrady A4.
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce 2 miejsce za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny transportu i budownictwa komunikacyjnego na uczelniach krakowskich.
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział Kraków
Opiekun dr inż. Artur KRAWCZYK
Informacje dodatkowe Wizualizacja (plik .avi 73 MB)

Rok przyznania nagrody 2005
Nazwisko i imię laureata mgr inż. Agnieszka MALINOWSKA
Kierunek studiów geodezja górnicza
Temat pracy Wiarygodność parametrów teorii Khnothego-Budryka wyznaczanych na podstawie pomierzonych rozkładów nachylen i odkształceń poziomych.
Rodzaj nagrodzonej pracy magisterska
Temat konkursu oraz osiągnięte miejsce 2 nagroda
Jednostka/osoba nadająca nagrodę Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa 2005
Opiekun dr inż. Janusz OSTROWSKI
Informacje dodatkowe brak

powrót na początek strony


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik