Programy komputerowe

Program MODEZ

Program pozwalający na wykonywanie prognoz deformacji górotworu i powierzchni terenu. Deformacje i przemieszczenia wywoływane są przez głębinową eksploatację kopalin, takich jak węgiel kamienny, rudy miedzi i cynku, sól kamienna. Prognozy liczone są w oparciu o zmodyfikowane modele stochastyczne, bazujące na modelu Knothego-Budryka oraz modelu Ruhrkohle. Obliczenia możliwe są również dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Program może być wykorzystywany do prognoz powierzchniowych oraz wykonywanych wzdłuż dowolnych profili (pionowych także (szyby, otwory wiertnicze)). Obliczenia realizowane są w warunkach rozwijającej się eksploatacji górniczej, w czasie, z uwzględnieniem kinematyki procesu deformacji górotworu.

W oparciu o prognozy można uzyskiwać mapy rozkładu wskaźników deformacji, a także wykresy profilowe. Realizowane są również analizy zmienności ekstremalnych wskaźników deformacji, co pozwala określać kategorie terenów górniczych oraz wykonywać analizy przydatności terenów do zabudowy.

Modez jest jednym ze składników systemowej analizy zagrożenia obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej na terenach górniczych, wykonywanej przy użyciu GIS.

wszelkie pytania proszę przesyłać na email:
hejman[at]agh.edu.pl

BAZA SZYBOWA

Baza pomiarów deformacji szybowych
Baza przeznaczona jest do wykonywania pomiarów:
  • wyniesienia wysokości,
  • pomiarów długości pomiędzy reperami linii obserwacyjnych
    w szybie,
  • pomiarów przemieszczeń poziomych reperów linii obserwacyjnych w szybie
Na podstawie tych pomiarów oblicza się takie wskaźniki deformacji jak:
  • obniżenie reperów w szybie
  • odkształcenia pionowe
  • przemieszczenia poziome
wszelkie pytania proszę przesyłać na email:
artkraw[at]agh.edu.pl

BAZA PARCEL GSIOTG

Baza Parcel GSIOTG - baza danych o parcelach eksploatacji górniczej.

Aplikacja przeznaczona jest do pozyskiwania danych o eksploatacji dokonanej i projektowanej w formcie umożliwijącym wykorzystanie ich w systemie porgnozowania MODEZ.

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik