Egzaminy uzupełniające na uprawnienia mierniczego górniczego


Osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia mierniczego górniczego, które nie skończyły studiów ze specjalnością geodezja górnicza muszą zdać egzaminy uzupełniające z geodezji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz górnictwa (egzaminy różnią się dla uprawnień na mierniczego zakładów górniczych podziemnych oraz odkrywkowych). Kandydat kieruje pismo do Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska z prośbą o przeprowadzenie egzaminów, z informacją zawierającą podstawowe dane adresowe, kierunek ukończonych studiów, miejsce i staż pracy.

Egzaminy są prowadzone w ramach Komisji Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH z udziałem egzaminatorów.

Po otrzymaniu pytań i przygotowaniu się do egzaminów przewidziane są konsultacje z egzaminatoram. W zależności od decyzji egzaminatorów mogą to być konsultacje drogą mailową lub kontakt osobisty. Wskazanie z kim się trzeba kontaktować w sprawie konsultacji z poszczególnych zagadnień otrzyma zdający w momencie, kiedy zgłosi gotowość do egzaminu czyli po opanowaniu wymaganej wiedzy.


W sprawach organizacyjnych i konsultacjach osobą do kontaktu jest

dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło - Profesor AGH

Kontakt poprzez e-mail: niedojad(at)agh.edu.pl lub telefonicznie na numer 12 617 22 87


Wysokość opłaty za egzaminy uzupełniające wynosi 180,00 zł za każdy przedmiot
(geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych/wpływ eksploatacji, górnictwo).
UWAGA: Dla trzech egzaminów opłata wynosi 3 x 180 zł = 540,00 zł.

Konto, na które należy wpłacić należność to:

AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Dunajewskiego 8

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

z dopiskiem "dla WGGiIŚ za przeprowadzenie egzaminów uzupełniających"

Jeżeli będzie potrzebna faktura, proszę ten fakt zgłosić jak najszybciej, dostarczyć kopię przelewu, poprosimy naszą księgowość o przygotowanie faktury.Materiały do pobrania

Wzór pisma z prośbą o przeprowadzenie egzaminów uzupełniających POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Geodezja Górnicza
(kopalnie podziemne)
POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Geodezja Górnicza
(kopalnie odkrywkowe)
POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Ochrona Terenów Górniczych
(pełne uprawnienia)
POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Wpływ Eksploatacji Na Powierzchnię Terenu
(kopalnie odkrywkowe)
POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Górnictwo Podziemne POBIERZ
Zagadnienia z przedmiotu Górnictwo Odkrywkowe POBIERZ


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik