dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

STUDIA STACJONARNE

Przedmiot Rok/Wydział Godziny
Prowadz±cy
Informacje dla studentów
Przekształcenia i ochrona terenów III GiK W.GGiI¦ W: 45
Ćw: 30
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
dr inż. Wojciech Witkowski
www
 przedmiotu
Ochrona terenów górniczych IIst. GiG W.GGiI¦ W: 30
Ćw: 30
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr hab. inż. Tomasz Stoch
brak
Geologia i hydrogeologia IIst. GiG W.GGiI¦ W: 30
Ćw: -
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska brak
Systemy informacji o terenach przekształconych IIst. GiG W.GGiI¦ W: -
Ćw: 30
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
dr inż. Wojciech Witkowski
brak
Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki I GiK
W.GGiI¦
W: 15
Ćw: 30
dr hab. inż. Tomasz Stoch
dr inż. Paweł Sopata
brak
Tworzenie i wykorzystywanie mapKartografia cyfrowa II I¦ W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr inż. Paweł Sopata
brak
Kartografia cyfrowa w inżynierii ¶rodowiska II I¦ W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr inż. Paweł Sopata
brak
Mechanika górotworu IIst GiG W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak
Podstawy baz danych Ist GiK W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 30
dr inż. Artur Krawczyk brak
Zarz±dzanie ryzykiem na terenach zagrozonych IIst GiK W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 30
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska brak
Zastosowanie matematyki IIst GiK W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 45
dr inż. Wojciech Witkowski
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
brak
Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych I I¦ W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 60
dr inż. Paweł Sopata brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku II I¦ W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr inz. Paweł Sopata
brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku - Zajęcia terenowe II I¦ W.GGiI¦ W: -
Ćw: 15
dr inż. hab. Tomasz Stoch
dr inz. Paweł Sopata
brak
Geomatyka górnicza GIS II GiK W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
dr inż. Artur Krawczyk brak
Geoinformatyka w inżynierii i monitoringu ¶rodowiska IIst I¦ W.GGiI¦ W: 15
Ćw: -
dr inż. Artur Krawczyk brak
Specjalizuj±ce zagadnienia prawne IIst GG W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 15
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brak
Realizacja zagadnień inżynierskich w ¶rodowisku graficznym Microstation III GiK
W.GGiI¦
W: 7
Ćw: 30
dr hab. inż. Tomasz Stoch brak
Geodezja górnicza i metrologia I W.GGiO¦ W: 15
Ćw: 30
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brak
Podstawy metod obliczeniowych i numerycznych II GI W.GGiI¦ W: 15
Ćw: 45
dr inż. Wojciech Witkowski brak
Podstawy geostatystyki i metod sztucznej inteligencji II GI W.GGiI¦ W: 20
Ćw: 60
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
dr inż. Wojciech Witkowski
brak
Smart Mapp. projektowanie I GI W.GGiI¦ W: 30
Ćw: 15
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska brak
Geodezja I Geof W.GGiO¦ W: 15
Ćw: 30
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brak
Seminarium dyplomowe Ist GiK W.GGiI¦ W: 30
Ćw: -
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak
Seminarium dyplomowe IIst GiK W.GGiI¦ W: 30
Ćw: -
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brakSTUDIA NIESTACJONARNE

Przedmiot Rok/Wydział Godziny
Prowadz±cy
Informacje dla studentów
Geologia i geotechnika II GiK
W.GGiI¦
W: 9
Ćw: 9
dr hab. inż. Tomasz Stoch brak
Przekształcenia i ochrona terenów II III GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: 18
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr inż. Wojciech Witkowski
brak
Przekształcenia i ochrona terenów I II GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: -
dr inż. Paweł Sopata brak
Podstawy baz danych I GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: 18
dr inż. Artur Krawczyk brak
Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki I GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: 27
dr hab. inż. Tomasz Stoch
dr inż. Paweł Sopata
brak
Seminarium dyplomowe IV GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: -
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik