dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

STUDIA STACJONARNE

Przedmioty Obowi±zkowe

Przedmiot Rok/Wydział Godziny
Prowadz±cy
Informacje dla studentów
Przekształcenia i ochrona terenów III GiK W.GGiI¦ W: 14
Ćw: 28
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
www
 przedmiotu
Ochrona terenów górniczych IIst. GiG W.GGiI¦ W: 28
Ćw: 28
dr hab. inż. Janusz Ostrowski
dr inż. Paweł Sopata
brak
Geologia i hydrogeologia iist. GiG W.GGiI¦ W: 28
Ćw: -
dr hab. inż. Janusz Ostrowski brak
Geologia i geotechnika I GiK
W.GGiI¦
W: 14
Ćw: 14
dr inż. Tomasz Stoch brak
Kartografia cyfrowa II I¦ W.GGiI¦ W: 28
Ćw: 14
dr hab. inż. Janusz Ostrowski
dr inż. Paweł Sopata
brak
Mechanika górotworu IIst GiG W.GGiI¦ W: 14
Ćw: 28
dr hab. inż. Janusz Ostrowski brak
Systemy Informacji o Terenie Przekształconym IIst GiK W.GGiI¦ W: 14
Ćw: -
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska brak
Zarz±dzanie ryzykiem IIst GiK W.GGiI¦ W: 14
Ćw: 28
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska brak
Zastosowanie matematyki IIst GiK W.GGiI¦ W: 14
Ćw: 14
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
brak
Informatyczne Podstawy Projektowania II I¦ W.GGiI¦ W: 28
Ćw: 28
dr inż. Paweł Sopata brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku II I¦ W.GGiI¦ W: 28
Ćw: 28
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr inż. Tomasz Stoch
dr inz. Paweł Sopata
brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku - Zajęcia terenowe II I¦ W.GGiI¦ W: 28
Ćw: 28
dr inż. Tomasz Stoch
dr inz. Paweł Sopata
brak
Geodezja górnicza i metrologia I W.GGiO¦ W: 14
Ćw: 14
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło
dr inż. Tomasz Stoch
dr inz. Paweł Sopata
brak
Geodezja I Geof W.GGiO¦ W: 14
Ćw: 14
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brak
Seminarium dyplomowe Ist GiK W.GGiI¦ W: 28
Ćw: -
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak
Seminarium dyplomowe IIst GiK W.GGiI¦ W: 28
Ćw: -
dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło brak


Przedmioty Fakultatywne

Przedmiot Rok/Wydział Godziny
Prowadz±cy
Informacje dla studentów
Fakultet - Zarz±dzanie projektem fakultet W: 14
Ćw: 28
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brakSTUDIA NIESTACJONARNE

Przedmiot Rok/Wydział Godziny
Prowadz±cy
Informacje dla studentów
Geologia i geotechnika II GiK
W.GGiI¦
W: 9
Ćw: 9
dr inż. Tomasz Stoch brak
Przekształcenia i ochrona terenów III GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: -
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak
Przekształcenia i ochrona terenów II GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: -
dr inż. Paweł Sopata brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku II I¦ W.GGiI¦ W: 10
Lab: 18
dr inż. Paweł Sopata brak
Podstawy geodezji II I¦ W.GGiI¦ W: 10
Lab: 18
dr inż. Paweł Sopata brak
Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¶rodowisku - zajęcia terenowe II I¦ W.GGiI¦ W: -
Lab: 12
dr inż. Paweł Sopata brak
Tworzenie i wykorzystywanie map II I¦ W.GGiI¦ W: -
Lab: 12
dr hab. inż. Janusz Ostrowski
dr inż. Paweł Sopata
brak
Kartografia cyfrowa II I¦ W.GGiI¦ W: -
Lab: 12
dr hab. inż. Janusz Ostrowski
dr inż. Paweł Sopata
www
 przedmiotu
Zarz±dzanie projektem IV GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: 18
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak
Seminarium dyplomowe IV GiK W.GGiI¦ W: 9
Lab: -
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski brak

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik