Skład osobowy

Katedry Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

Stan na: 1.10.2022 r.

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Jaśkowski Wojciech dr hab. inż. profesor AGH
Kierownik Katedry
GG
Gawałkiewicz Rafał dr inż. adiunkt GG
Gruszczyński Wojciech dr inż. adiunkt GG
Guzy Artur dr inż. asystent OTGiG
Hejmanowski Ryszard prof. dr hab. inż. profesor
Dziekan Wydziału
OTGiG
Krawczyk Artur dr hab. inż. adiunkt OTGiG
Lipecki Tomasz dr hab. inż. profesor AGH GG
Malinowska Agnieszka dr hab. inż. profesor AGH OTGiG
Matwij Karolina mgr inż. samodzielny referent KOTGGiGG
Matwij Wojciech dr inż. asystent GG
Zygmunt Niedojadło dr hab. inż. profesor AGH OTGiG
Sopata Paweł dr inż. adiunkt OTGiG
Stoch Tomasz dr hab. inż. profesor AGH OTGiG
Szczerbowski Zbigniew dr hab. inż. profesor AGH GG
Witkowski Wojciech dr inż. adiunkt OTGiG
Wójcik Artur mgr inż. specialista ds. bad. i dyd. OTGiG


Doktoranci Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Biel Damian mgr inż. doktorant GG
Mrocheń Dawid mgr inż. doktorant OTGiG
Kim Thi Thu Huong m. sc. doktorant GG
Magdalena Łucka mgr inż. doktorant KOTG


Emerytowani pracownicy Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Borowiec Władysław dr inż. - GG
Jóźwik Mieczysław dr inż. - GG
Jura Janusz dr inż. - GG
Kotowicz Bożena mgr inż. - OTGiG
Maciaszek Jadwiga dr hab. inż. - GG
Ostrowski Janusz dr hab. inż. - OTGiG
Pietruszka Krzysztof dr inż. - GG
Popiołek Edward prof. dr hab. inż. - OTGiG
Piwowarski Wiesław prof. dr hab. inż. - OTGiG
Paćko Monika mgr inż. - GG

Współpracownicy Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Jabłoński Mateusz dr inż. - - -

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik