Skład osobowy

Katedry Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

Stan na: 1.01.2019 r.

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Zygmunt Niedojadło dr hab. inż. profesor AGH profesor, Kierownik Katedry OTGiG
Gawałkiewicz Rafał dr inż. adiunkt GG
Gruszczyński Wojciech dr inż. adiunkt GG
Hejmanowski Ryszard prof. dr hab. inż. profesor OTGiG
Jaśkowski Wojciech dr hab. inż. profesor AGH profesor GG
Jura Janusz dr inż. adiunkt GG
Krawczyk Artur dr inż. adiunkt OTGiG

Lipecki Tomasz

dr hab. inż.
adiunkt, Prodziekan Wydziału ds. Współpracy
i Rozwoju

GG

Malinowska Agnieszka dr hab. inż. adiunkt OTGiG
Matwij Karolina mgr inż. samodzielny referent KOTGGiGG
Matwij Wojciech mgr inż. asystent GG
Sopata Paweł dr inż. adiunkt OTGiG
Stoch Tomasz dr inż. adiunkt OTGiG
Szafarczyk Anna dr inż. adiunkt GG
Szczerbowski Zbigniew dr hab. inż. adiunkt GG
Witkowski Wojciech mgr inż. adiunkt OTGiG
Wójcik Artur mgr inż. specialista ds. bad. i dyd. OTGiG


Doktoranci Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Biel Damian mgr inż. doktorant GG
Guzy Artur mgr inż. doktorant OTGiG
Jabłoński Mateusz mgr. inż. doktorant GG
Mrocheń Dawid mgr inż. doktorant OTGiG
Ochałek Agnieszka mgr inż. doktorant GG
Tama Alicja mgr inż. doktorant OTGiG


Emerytowani pracownicy Katedry

nazwisko tytuł stanowisko zespół email
Borowiec Władysław dr inż. - GG
Jóźwik Mieczysław dr inż. - GG
Kotowicz Bożena mgr inż. - OTGiG
Maciaszek Jadwiga dr hab. inż. profesor AGH - GG
Ostrowski Janusz dr hab. inż. profesor AGH - OTGiG
Pietruszka Krzysztof dr inż. - GG
Popiołek Edward prof. dr hab. inż. - OTGiG
Piwowarski Wiesław prof. dr hab. inż. - OTGiG
Paćko Monika mgr inż. - GG

Copyright (R) 2010 Artur Wójcik