O nas

Zespół Geodezji Górniczej jest jedną z najdłużej funkcjonujących (od 1920 roku) instytucji naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Razem z Katedrą Ochrony Terenów Górniczych AGH, jesteśmy jedynymi w Polsce, kształcącymi geodetów górniczych. Nasi absolwenci są uznanymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w zakładach górniczych. Oprócz wykształcenia specjalistycznego, posiadają także gruntowne wykształcenie geodezyjne, pozwalające na zatrudnienie ich również w firmach zajmujących się geodezją inżynieryjną oraz w jednostkach administracji publicznej.

Dajemy możliwość uzyskania wykształcenia, które pozwala zdobyć państwowe uprawnienia mierniczego górniczego oraz pozostałe zawodowe uprawnienia geodezyjne.