specjalność:

MIERNICTWO I GEOZAGROŻENIA

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają zdobycie specjalistycznych i bardzo ciekawych kompetencji w zakresie nauk o Ziemi, w tym sensie poszerzają w znacznym stopniu wiedzę geodezyjną, dając dużo szersze pole dostępu do rynku pracy.

Program specjalności przygotowuje w części do wykonywania wszelkich prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa podziemnego oraz projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń odkrywkowych i głębinowych. Obejmuje on jednocześnie badania wpływów wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej pod i na powierzchni Ziemi.

Jego ważnym elementem jest problematyka geozagrożeń naturalnych, ale i tych, które związane są z działalnością człowieka. W szczególności coraz więcej uwagi poświęcamy ochronie powierzchni na terenach przekształconych w sposób naturalny, m.in. wskutek trzęsień ziemi, osuwisk, powodzi, a w skali globalnej również spływów błotnych, huraganów oraz topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu światowego oceanu.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tym, co czeka kandydata po wybraniu naszej specjalnościPrzegląd tematyki specjalności

System studiowania

Oferta specjalna dla studentów specjalności

Możliwości zatrudnienia absolwentów
Przegląd tematyki specjalności


Czym zajmują się inżynierowie naszej specjalności:Zarządzanie pracami inwestycyjnymi w skorupie ziemskiej poprzez prowadzenie pomiarów, mapy i dokumentacji mierniczo-geologicznej

Monitorowanie zmian w rzeźbie terenu oraz w podziemnych budowlach mające na celu badanie ruchów i zapewnienie bezpieczeństwa

Kartowanie i dokumentowanie w celu badania związków przyczynowych dla ruchów powierzchni

Badanie i prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni w celu ochrony powierzchni przed zagrożeniami, planowanie monitoringu

Analiza i ocena zagrożeń celem ograniczanie ryzyka użytkowników terenu

Monitoring teledetekcyjny przekształceń powierzchni z zastosowaniem technologii InSAR


Studia na kierunku MiG pozwalają na uzyskanie państwowych uprawnień zawodowych mierniczego górniczego bez konieczności zdawania egzaminów uzupełniających.

powrót na początek stronySystem studiowania


System studiowania specjalności MiG jest ukierunkowany na dwa główne aspekty

1. Praktyczno-badawczy

 • Tematyka ćwiczeń wynika wprost z potrzeb przemysłu i zainteresowań badawczych

 • Studenci bardzo często są włączani są w projekty badawcze

 • Prace magisterskie wynikają najczęściej z bieżących badań naukowych pracowników Katedry

2. Zorientowany na rozwiązywanie problemów

 • Analizujemy konkretne problemy i rozwiązujemy je

 • Nie uczymy się niczego na pamięć

 • Przepisów prawa nie wkuwamy, tylko poznajemy przy okazji analizy problemu

powrót na początek stronyOferta specjalna dla studentów specjalności


W czasie studiów na specjalności Miernictwo i Geozagrożenia studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie w trakcie praktyk i wyjazdów edukacyjnych.

Jedyna na Wydziale
zagraniczna praktyka – zajęcia terenowe
(TU Bergakademie Freiberg/Niemcy)

Praktyka w Jaworznie

Praktyka w Zabierzowie

Wycieczka edukacyjna TECH TOUR

Dotychczas stdenci mogli zwiedzić nastepujące kopalnie:

- KWB „Bełchatów”
- KS „Kłodawa”
- ZG „Wapienno”
- ZG „Polkowice-Sieroszowice”
- KWK „Ziemowit”
- KWB „Turów”
- ZG „Lubin”

Obóz Naukowy "Osówka"

Obóz Naukowy "Jarosław"

AGH na tropie "Złotego Pociagu"Wyjazdy studyjne i praktyki zawodowe w firmach górniczych, z którymi współpracujemy

Prawie 20 umów o wymianie studenckiej (ERASMUS +) z różnymi ośrodkami
w Europie i Azji


(Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wietnam)

powrót na początek stronyMożliwości zatrudnienia absolwentów


ZNACZNIE MNIEJSZA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY

Obecnie ponad 20 Wydziałów kształci geodetów w Polsce, ale … w naszej specjalności tylko 1 !


Absolwenci przede wszytskim mają możliwość pracy w jednym z zakładów o charakterze górniczym, ale także w firmach geoinformatycznych, korporacjach międzynarodowych, firmach analitycznych i prywatnych firmach rodzinnych


Aktulanie w Polsce jest 7500 przedsiębiorstw branży górniczej, m.in.

 • ok. 30 głębinowych kopalń węgla kamiennego

 • 3 głębinowe kopalnie rud miedzi

 • 1 kopalnia cynku i ołowiu

 • 1 kopalnia soli

 • 1 kopalnia gipsu i anhydrytu

 • 7200 odkrywkowych zakładów górniczych

 • 92 otworowe zakłady górnicze

 • urzędy górnicze (wyższy i okręgowe)

 • Państwowy Instytut Geologiczny

Nasi absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się dziedzinami takimi jak:

 • budownictwo tuneli,

 • obsługa metra

 • geoinformatyka

 • ochrona powierzchni

 • badania zagrożeń naturalnych

 • analizy ryzyka

 • archeologia

 • geodezja

Wielu naszych absolwentów znalazło pracę w swojej specjalności zarówno w kraju jak i za granicą.


powrót na początek stronySylwetki absolwentów specjalności


mgr inż. Michał Szmiga absolwent z 2010 roku, który aktualnie jest geodetą w szwajcarskiej firmie „Implenia”, która prężnie działa w Skandynawii. Firma świadczy usługi budowlane i zatrudnia ponad 8500 osób w Europie.

Jednym z projektów przy którym pracuje Michał jest budowa zachodniej obwodnicy Sztokholmu, która prawie w całości znajduje się pod ziemią. Należy on do zespołu ''Innerlining'', którego zadaniem jest instalacja plastikowej membrany oraz prefabrykowanych ścian. Membrana ma na celu ochronę tunelu przed dostaniem się infiltrującej wody.

W celu instalacji membrany należy rozlokować miejsca wierceń specjalnych szpilek (rozmieszczenie 1,35 m w szeregu i rzędzie), które będą ją podtrzymywały. Wierceń dokonuje specjalna maszyna, która dostaje odpowiednie współrzędne geodetów. Praca geodety jest również potrzebna przy instalacji prefabrykowanych ścian, które montuje maszyna, kontrolowana przez tachimetr.
mgr inż. Adam Wala absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studiował na kierunku Geodezja i Kartografia, a studia magisterskie ukończył na specjalizacji Geoinformacja i Geodezja Górnicza w 2021 roku.

W trakcie pierwszego semestru studiów drugiego stopnia zgłosił chęć udziału w programie praktyk letnich w ramach programu Geotalent organizowanego przez firmę PGNiG SA. Pracę podjął na początku 2020 roku, równocześnie z rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.

Zadaniami zespołu mierniczego, do którego należy Adam są zarówno prace polowe jak i kameralne. Geodeci w PGNiG wykonują wielkoskalowe opracowania, np. mapy specjalne terenu przemysłowego zakładu górniczego jak i małoskalowe mapy lokalizacyjne. Opracowania, które wykonujemy są wykorzystywane do dokumentacji geologicznych, środowiskowych, planów ruchu kopalni, wniosków koncesyjnych oraz innych.

Innym rodzajem pracy, którym również zajmuje się Adam jest aktualizacja geodezyjnej bazy danych zawierającej zinwentaryzowaną infrastrukturę techniczną firmy. Praca geodety potrzebna jest także w przypadku wykonywania nowego wiercenia. Prace rozpoczynają się na etapie planowania oraz projektowania lokalizacji nowego odwiertu, a kończą na odbiorze prac rekultywacyjnych po demontażu urządzenia wiertniczego.

Na temat nauki na naszym wydziele Adam Wala pisze: "Czas spędzony na studiach wspominam bardzo dobrze. Umiejętności, które nabyłem na specjalizacji Geoinformacja i Geodezja Górnicza były całkowicie wystarczające, aby rozpocząć pracę w ciekawym miejscu. Szczególnie miło zapamiętałem także działalność oraz czas spędzony w Kole Naukowym Geodetów Dahlta. Nabyte tam umiejętności wykorzystuję do tej pory, a zawarte przyjaźnie pozostały do dziś."
mgr inż. Patryk Sadecki absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studiował na kierunku Geodezja i Kartografia, a studia magisterskie ukończył na specjalizacji Geoinformacja i Geodezja Górnicza w 2020 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w trakcie ostatniego semestru studiów magisterskich. Współpracował z dwoma krakowskimi firmami specjalizujacymi się pomiarach w kolejnictwie. Jego zakres obowiązków obejmował kompleksową geodezyjną obsługę podczas prac kolejowych w trakcie przebudowy i remontów linii kolejowych na terenie całego kraju.

Obecnie Patryk pracuje w jednej z dolnośląskich firm zajmujących się miernictwem górniczym, w tym podziemnym prowadzeniem prac przygotowawczych jaki i inwentaryzacją i obmiarami w kopalniach odkrywkowych, głownie kamieniołomów, żwirowni oraz piaskowni. Jego codzienne obowązki obejmują wykonywanie pomiarów batymetrycznych: osadników oraz stanu kopalin pod lustrem wody. Podczas pomiarów często są wykorzystywane drony. Wykonuje także pomiary maszyn wyciągowych w celu ich inwentaryzacji i regulacji elementów.

Praca w górniczych zakładach podziemnych opiera się główie na prowadzeniu wyrobisk, kontrolowaniu ich geometrii, jednak w warunkach podziemnych zajmuję się również tyczeniem elementów suwnic oraz podnośników, elementów budowli inżynierskich, taśmociągów, kanałów lub komór.

W dniach wolnych od prac związanych z górnictwem, Patryk wykonuje klasyczne pomiary geodezyjnie na potrzeby MDCP oraz prywatnych inwestycji budowlanych. Jak sam mówi "Szeroki zakres prac nie pozwala na monotonię, za to pozwala na szczególny rozwój zawodowy".

powrót na początek strony
ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA SPECJALNOŚCI
MIERNICTWO I GEOZAGROŻENIA


SPOTKAJMY SIĘ NA ZAJĘCIACH!
Copyright (R) 2010 Artur Wójcik