news15.11.2021

Zmarł Profesor Jan Pielok

Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że 09 listopada Zmarł prof. Jan Pielok.

Uroczystości pogrebowe odbędą się w środę 17 listopada 2021 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Celebracja Mszy Świętej rozpocznie się o godzinie 11:00, a potem nastąpi odprowadzenie Urny do grobu.

Profesor Jan Pielok urodził się 12 czerwca 1936 roku w Gdyni. W latach 1960-1965 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w AGH. W latach 1965-1974 był asystentem i starszym asystentem w Katedrze Geodezji Górniczej, Wydziału Geodezji Górniczej, W 1974 roku pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka napisał pracę doktorską i uzyskał stopień doktora. W 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1991 roku był profesorem nadzwyczajnym a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora.
W 1979 roku podczas udziału w Kongresie International Society on Mine Surveying (ISM) w Aachen zaproponowano mu członkostwo IV Komisji (ds. Szkód Górniczych) tego Stowarzyszenia, a następnie został jej przewodniczącym. Od tego czasu organizował coroczne posiedzenia robocze w różnych krajach. Funkcję tę sprawował do 1993 roku.
Autor i współautor około 40 pomysłów racjonalizatorskich i kilku patentów w zakresie metod kierowania eksploatacją górniczą w aspekcie minimalizacji jej wpływu na powierzchnię i obiekty górotworu. Autor ponad 110 publikacji naukowych w czasopismach technicznych i w materiałach konferencyjnych - krajowych i zagranicznych. W 2006 roku przeszedł na emeryturę.
Członek Komitetu Geodezji PAN (Sekcji Geodezji Przemysłowej), Komitetu Górnictwa PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (IMS), New York Academy of Sciences, Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Administrator


9.11.2021

Podsumowanie konferencji XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Konferencja XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych odbyła się w dniach 7-9 października. Konferencja została objęta patronatem J.M Rektora Lisa i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirka. Liczba uczestników w tym roku wyniosła 130 osób, wygłoszono ok. 30 referatów.
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony obchodom Jubileuszu 100 lecia Geodezji Górniczej na AGH a drugi i trzeci dzień były przeznaczone na sesje referatowe oraz jedną sesję dyskusyjną. W ramach konferencji udało się stworzyć przestrzeń do wzajemnych spotkań, wymiany doświadczeń oraz zwyczajnego spędzenia czasu w gronie znajomych i współpracowników.
Program Konferencji spotkał się z pozytywnym odbiorem, a sesje naukowe i prezentacje firm pozwoliły zaaranżować owocną dyskusję.

Galeria zdjęć z Konferencji.
Administrator


18.10.2021

Informacja o pogrzebie Prof. Adama Chrzanowskiego

Uroczystość pogrzebowa zmarłego w Kandzie w czerwcu ubiegłego roku prof. dr. hab. inż. Adama Chrzanowskiego odbędzie się 22 października 2021 o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Prof. Adam Chrzanowski – autorytet w dziedzinie geodezji inżynieryjnej i geodezji górniczej, Członek Zagraniczny PAN, Członek Zagraniczny PAU, doktor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach, Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W 2004 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi.


Administrator


30.08.2021

Pierwszy rok Geomatyki Górniczej (GIS)- Podsumowanie

W czerwcu tego roku na kierunku Geoinformacja zakończyły się zajęcia z nowego, pierwszy raz uruchomionego przedmiotu "Geomatyka Górnicza (GIS)". Przedmiot ten uczy metod pozyskiwania, analizy, modelowania trójwymiarowego i prezentacji danych przestrzennych związanych bezpośrednio z górnictwem jak i pośrednio związanych z przekształcanym środowiskiem przez eksploatację górniczą.
Na wykładach prowadzonych przez dr hab. Krawczyka prof. AGH studenci zapoznali się ze systemami informatycznymi stosowanymi w górnictwie, metodami wdrożeń specjalizowanego oprogramowania dla górnictwa oraz zapoznali się założeniami i uwarunkowaniami tworzenia trójwymiarowej górniczej mapy obiektowej. Studenci zapoznali się także z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do integracji różnych aplikacji w jeden system informatyczny kopalni.

Na ćwiczeniach prowadzonych przez dr Wojciecha Matwija i dr Pawła Sopatę studenci nauczyli się pozyskiwać dane przestrzenne za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych (skaning laserowy, InSAR), rozwinęli swoje umiejętności związane z modelowaniem obiektowym na podstawie chmur punktów a także przetwarzaniem danych 3D za pomocą narzędzi typu CAD oraz samodzielnie zaprojektownych programów komputerowych.

Biorąc pod uwagę całość zajęć najlepszymi studentami 1 edycji tego przedmiotu byli: Weronika Wojtanek i Marcin Kucza, którym zespół prowadzących składa serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w uzyskaniu tytułu inżyniera.

Na wyróżnienie zasługują również studenci, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach ćwiczeń projektowych: Krzysztof Zaczyk i Łukasz Klimczak za projekt pt. "Filtrowanie roślinności i tworzenie NMT z chmury punktów" oraz Kamil Jamroziński i Wojciech Przewoźnik za projekt pt. "Wyznaczenie aktualnego stanu geometrycznego wieży szybowej na podstawie chmury punktów".

Serdecznie dziękujemy studentom kierunku geoinformacja za wybór tego modułu obieralnego, w którym jest ten przedmiot.

Zdjęcia z zajęć ze skaningu laserowego.
dr hab. inż. Artur Krawczyk, prof. AGH


10.06.2021

Zapraszamy na konferencję

VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych są okazją do spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa oraz ochrony środowiska na terenach górniczych.

Tegoroczne Dni Miernictwa zostały objęte
honorowym patronatem JM Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa

i połączone będą z Jubileuszem stulecia powstania na AGH Zakładu Geodezji i Miernictwa Górniczego.

Konferencja zaplanowana jest w formule hybrydowej tj. stacjonarnie (sesje referatowe w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny) oraz on-line (transmisja obrad oraz zdalne połączenie z uczestnikami konferencji).

Termin: 7-9 października 2021 roku
Lokalizacja: Chęciny, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW
Rejestracja: http://16dmg2021.agh.edu.pl/#Rejestracja
Szczegóły wydarzenia: http://16dmg2021.agh.edu.pl

Administrator


12.02.2021

Kolejny projekt przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji międzynarodowego projektu badawczego (ID 65954) złożonego przez naszych kolegów do ESA w ramach projektu COSMO-SkyMed. W skład zespołu badawczego wchodzą mgr inż. Artur Guzy, dr inż. Wojciech Witkowski reprezentujący AGH w Krakowie oraz dr Andrés González Quirós z University of Aberdeen, School of Geosciences, Wielka Brytania. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie pochodzi z serwisów www.telespazio.com
Administrator


25.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Ruszyła strona informacyjna o specjalności na naszym serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zagadnieniach związanych z tematyką poruszaną podczas studiów, systemem nauki, ofertą praktyk, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych a także z informacją o możliwosci zatrudnienia naszych absolwentów.


Administrator


25.01.2021

W dniu 21.01.2021 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Arturowi Krawczykowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


10.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia ruszyła 4 stycznia 2021r. Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą. Poniżej możecie się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA


zdjęcie z praktyki studenckiej w zabytkowej kopalni we Freibergu (Niemcy)


Administrator


21.12.2020

Wsparcie ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej dla naszych naukowców!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji dwóch projektów badawczych (ID 64534 oraz ID 64675) złożonych do ESA przez dr inż. Wojciecha Witkowskiego oraz doktorantkę mgr inż. Magdalenę Łukosz. W badaniach wykorzystane zostaną wysoko rozdzielcze zdjęcia radarowe z nanosatelitów ICEYE (piksel do 0,25 m), których zakup sfinansuje ESA. Prace skupione będą na tematyce deformacji powierzchni terenu w rejonach zurbanizowanych oraz na obserwacjach ruchu lodowców w Arktyce i na Antarktydzie.

Zdjęcia pochodzą z serwisów www.iceye.com oraz brand.esa.int
Administrator


04.12.2020

Cały zespół Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej składa najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym dla naszych przyjaciół i współpracowników.

Szczęść Boże!


Administrator


02.11.2020

W dniu 1.11.2020 Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Wojciecha Jaśkowskiego

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


Administrator


01.09.2020

W dniu 02.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Annie Szafarczyk

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


01.06.2020

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności AGH


Administrator


02.03.2020

W dniu 27.02.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi Stochowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


20.12.2019

Informacje o programie specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Poniżej można się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Zapraszamy również na stronę jednego z obieralnych przedmiotów specjalizujących:

Zastosowanie pakietu programowego
Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskich


Administrator


21.11.2019

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naszego doktoranta.

Miło nam poinformować, iż mgr inż. Artur Guzy otrzymał grant Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe – PRELUDIUM 17. Będzie on realizował projekt pt. „Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych”.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH.


Administrator


01.10.2019

TechTour

Wycieczki techniczne studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Wycieczki techniczne pod hasłem TechTour mają na celu zaprezentowanie studentom specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza różnego rodzaju zakładów górniczych oraz omówienie warunków pracy i zadań stawianych przed osobami zajmującymi się obsługą mierniczą tych zakładów. Studenci mają okazję doświadczyć rzeczywistych warunków wykonywania pomiarów w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz podyskutować z doświadczonymi mierniczymi górniczymi o problemach z jakimi muszą się zmierzyć pracując w Dziale Mierniczym kopalni. Wyjazdy odbywają się raz w roku i są organizowane przez pracowników Katedry.

Dotychczas odbyły się trzy tego typu wyjazdy (2017, 2018 i 2019) do 11 zakładów górniczych. Planowane są kolejne edycje TechTour w następnych latach.
Administrator


10.12.2018

W dniach 10-14.12.2018 r. Odbędzie się "ESA Academy Earth Observation Remote Sensing Workshop 2018". Prestiżowym stypendium wyróżnionych zostało 30 studentów z całej Europy, między innymi mgr inż. Artur Guzy, doktorant w Katedrze Ochrony Terenów Górniczy, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

Organizatorem szkolenia jest Europejska Agencja Kosmiczna. Odbędzie się ono w siedzibie tej instytucji, w belgijskim mieście Redu. W trakcie szkolenia studenci będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących zaawansowanych metod przetwarzania danych pozyskanych przy zastosowaniu misji satelitarnych prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Gratulujemy sukcesu.Administrator


25.01.2018

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Imienia Profesora Bolesława Krupińskiego
za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących
poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż
Komitet Redakcyjny "Przeglądu Górniczego" na podstawie analizy kompletu artykułów
opublikowanychw 2017 roku przyznał:

DRUGĄ NAGRODĘ

dr hab. inż. Agnieszce Malinowskiej, inż. Arturowi Guzemu,
mgr inż. Pawłowi Ulmańcowi oraz prof. dr hab. inż. Ryszardowi Hejmanowskiemu

za artykuł opublikowany w Przeglądzie Górniczym nr 1/2017 pt.:

"Przestrzenna analiza międzypoziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probalistycznym"

Serdecznie gratulujemy

15.12.2016

Barbórka katedralna

W dniu 16.12.2016 o godzinie 17.00 odbędzie się Barbórka organizowana przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, kolegów z przemysłu oraz studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu przy kuflu piwa, prostym poczęstunku, dowcipach i piosenkach.
Bądźmy w tym dniu bardziej razem


Administrator


01.10.2016

W dniu 29.09.2016 Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Malinowskiej

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


19.01.2015

XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Komitet organizacyjny XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych ma zaszczyt zaprościć wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.


Administrator


3.11.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych
został przedłużony do 30 listopada 2014 roku.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


31.07.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


24.02.2014

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014

W dniach 24-28 luty odbywa się w Krakowie konferencja Szkoła Eksploatacji Podziemnej, w której licznie uczestniczą pracownicy naszej Katedry


Administrator


09.04.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Nastąpiła korekta tematyki jednego z paneli dyskusyjnych. poprawiony biuletyn informacyjny nr 2 dostępny jest poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2


Administrator


07.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Biuletyn informacyjny nr 2 Forum. Pełna informacja o programie konferencji oraz o tematyce paneli dyskusyjnych. Do pobrania poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2

UWAGA!!

Do pobrania jest NOWY formularz zgłoszeniowy. Aktualny formularz wraz z biuletynem zostanie przeszłany również pocztą

formularz zgłoszeniowy


Administrator


06.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Konferencję "Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych" organizowana przez 4 Komisję Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (International Society for MineSurveying), przy współpracy Polskiego Komitetu ISM oraz Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica w Krakowie. Forum odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Hotelu Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach i będzie miało charakter szkoleniowy.

W czasie dwudniowych obrad dyskutować będziemy nad pięcioma tematami wiodącymi, które złożą się na 5 paneli dyskusyjnych (ich szczegółowa tematyka zostanie opublikowana wkrótce). Ta zupełnie nowa forma obrad dobrze się sprawdziła w roku ubiegłym podczas I Forum. Pozwoli to na swobodną wymianę poglądów w gronie specjalistów - praktyków.

Do pobrania jest formularz zgłoszeniowy w formacie DOC. Formularz ten wraz z pismem przewodnim zostanie również rozesłany pocztą.

formularz zgłoszeniowy

pismo przewodnie

Osoby, które chciały by bliżej zapoznać się z miejscem, w którym będzie odbywało się Forum zapraszamy na stronę Chochołowy Dwór


Ryszard Hejmanowski


25.02.2013

SEP 2013: Sesja Geomatyki Górniczej

W ramach XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej 20 lutego odbyła się czwarta z kolei Sesja Geomatyki Górniczej. Więcej informacji można znależć na stronie geoforum.pl.


Artur Krawczyk


24.01.2013

Spotkajmy się żeby podyskutować! - Forum Dyskusyjne 2013

Szanowni Państwo
Przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, że spotka się on z pozytywnym przyjęciem w środowisku mierniczych górniczych, a może również geologów i górników. FORUM 2013, które organizujemy, ma stanowić element wzbogacający naszą działalność zawodową i promować naszą aktywność społeczną jako środowiska opiniotwórczego. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM.


Ryszard Hejmanowski


30.11.2012

Zespół Katedry KOTGGiGG życzy wszystkim
współpracownikom, studentom i kolegom z zakładów
górniczych oraz firm geodezyjnych
dużo zdrowia i powodzenia w pracy
z okazji Górniczego Święta - Barbórki 2012


23.11.2012

W dniach 21-21 listopada 2012 w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Organizatorami konferencji był Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. W konferencji uczestniczyli pracownicy naszej katdery: dr inż. Tomasz Stoch, dr inż. Paweł Sopata oraz mgr inż Artur Wójcik.


Administrator


10.11.2012

W dniu 1.11.2012 Senat Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


9.05.2012

Pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizator - 4 Komisja Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) zadbał o dobre warunki, a uczestnicy o merytoryczną jakość spotkania, w czasie którego nie wygłoszono ani jednego referatu. Nowa formuła spotkań środowiska Mierniczych Górniczych miała szczególne znaczenie zważywszy na niedawne zmiany prawne dotyczące obowiązków służb mierniczych i geologicznych w zakładach górniczych (nowa ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, nowe przepisy wykonawcze).

Ponad 70 uczestników dyskutowało w 5 panelach dyskusyjnych, niezwykle aktywnie wymieniając poglądy, zgłaszając uwagi i stawiając mnóstwo pytań, na które wspólnymi siłami starano się znaleźć odpowiedzi. Dzięki obecności przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego wiele kwestii prawnych udało się naświetlić i zinterpretować praktycznie.

Forum wykazało, że warto się spotykać po to, by dyskutować i że tego typu formuła jest potrzebna cyklicznie obok konferencji z klasycznymi sesjami referatowymi. Poza tym stwierdzono, że środowisko Mierniczych Górniczych musi posiadać platformę umożliwiającą wyrażanie poglądów na nowe regulacje prawne, pozwalającą na udział w kształtowaniu prawa dotyczącego funkcji służb mierniczych w zakładach górniczych wszystkich typów. Taka platforma powinna posiadać ramy organizacyjne, a na co dzień środowisko chciałoby mieć możliwość bieżącej wymiany informacji. Temu służyć będzie m.in. specjalna zakładka na stronach www Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH.

W Forum obok przedstawicieli Działów Mierniczo-Geologicznych wszystkich typów zakładów górniczych, kierownictwa ruchu kilku zakładów górniczych, Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział studenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którzy mieli okazję zetknąć się z problematyką prawdziwej praktyki zawodu mierniczego górniczego.


Ryszard Hejmanowski


12.01.2012

Zaproszenie do Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych

Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej organizuje 1 Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Więcej informacji można znaleźć w biuletynie [PDF].


Administrator


20.09.2011

Ruszają studia podyplomowe

Od 1.10.2011 ruszają studia podyplomowe ochrony terenów górniczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów.


Administrator


08.02.2011

Spotkanie o geomatyce górniczej

23 lutego br. w ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie.

Więcej informacji na stronie GeoforumCopyright (R) 2010 Artur Wójcik