news16.07.2024

Praktyka w Niemczech - Tannenberg 8-12.07.2024

Po kilku latach przerwy Nasz Wydział wznowił współpracę z Technische Universität Bergakademie we Freibergu (Niemcy). Dnia 8 lipca br. dwie studentki specjalności Miernictwo i Geozagrożenia: Martyna Bartczak i Małgorzata Bodziony pod opieką dr hab. inż. Tomasza Stocha udały się do miejscowości Mühlleithen (Klingenthal - Niemcy południowa Saksonia) w celu wykonania wspólnego projektu związanego z pomiarami w historycznej kopalni Tannenberg, w której od początku jej istnienia wydobywano cynę a później w drugiej połowie XX wieku uran.Pierwsze wyrobiska kopalni powstały w XV wieku a ostatni wagonik z urobkiem wyjechał z kopalni w 1964 roku. Aktualnie jest to atrakcja turystyczna.

Prace pomiarowe, w których uczestniczyły nasze studentki mają na celu wykonanie modelu 3D dostępnych wyrobisk kopalni tj. sztolni o długości około 1 km oraz dwóch komór eksploatacyjnych o dużych wymiarach. Przez kilka dni pod kierownictwem dr inż. Thomasa Martienssena z Institut für Markscheidewesen und Geodäsie TU Bergakademie Freiberg oraz przy współudziale Dipl.-Ing. Reginy van den Boogaart i mgr inż. Pauliny Loskot wykonywane były: pomiary GNSS, pomiary ciągu poligonowego w wyrobiskach podziemnych, skaning wyrobisk korytarzowych (skaner mobilny) oraz obydwu komór (skaner stacjonarny). Oprócz pomiarów uczestnicy prac mogli podziwiać piękną okolicę znaną ze sportów zimowych.

Galeria zdjęć z wyjazdu.
Administrator


20.06.2024

Spotkanie rozpoczynające realizację grantu naukowego "3MAP"


19 czerwca 2024 r. na naszym Wydziale odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację grantu naukowego pt. "3MAP: Monitoring, Modelowanie i Minimalizowanie obniżeń powierzchni terenu w obszarach deltowych" finansowanego w ramach konkursu OPUS-25 przez Narodowe Centrum Nauki.

W spotkaniu uczestniczyli: dr inż. Artur Guzy (kierownik projektu), dr inż. Wojciech Witkowski, mgr inż. Magdalena Łucka oraz inż. Sebastian Walczak. Wzięli w nim udział także przedstawiciele instytucji zagranicznych, z którymi realizowany będzie grant: dr Philip Minderhoud z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii oraz prof. Pietro Teatini z Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Projekt 3MAP dotyczy obniżeń terenu w obszarach deltowych, zagadnienia o znaczeni globalnym spowodowanego głównie ekscesywnym eksploatowaniem wód podziemnych i podnoszeniem się poziomu oceanu światowego. Głównym celem projektu jest pogłębienie fundamentalnego zrozumienia tego zjawiska, dostarczenie wiarygodnych prognoz i przyczynienie się do opracowania skutecznych strategii minimalizowania jego skutków w celu ochrony obszarów deltowych przed zatopieniem.

W ramach projektu badania skupią się na obszarze delty Mekongu w Wietnamie, trzeciej co do wielkości delcie na świecie, zamieszkanej przez ok. 18 milionów osób, mającej duże znaczenie rolnicze i gospodarcze. Rezultaty grantu dostarczą konkretne wnioski i zalecenia naukowe, które pozwolą na podjęcie działań mających na celu zmniejszenie eksploatacji wód podziemnych i minimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków obniżeń terenu w przyszłych dekadach.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.Administrator


10.06.2024

Geodeci Górniczy ponownie obradowali na 6 Forum Dyskusyjnym


W ostatnich dniach, w pięknym pejzażu Pogórza Sądeckiego i przy cudownej pogodzie odbywało się szóste Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizatorem był tradycyjnie Polski Komitet ISM (International Society For Mine Surveying), z siedzibą na naszym Wydziale.

Uczestnicy przyjechali z całej Polski, z kopalń KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum CB-R, PeBeKa, Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego, kopalń soli "Wieliczka", "Bochnia" i "Kłodawa", byli też Koleżanki i Koledzy z AGH: R. Hejmanowski, W. Jaśkowski, A. Malinowska, T. Lipecki, T. Sopata i T. Stoch oraz studentki specjalności Miernictwo i Geozagrożenia: G. Bodziony oraz M. Bartczak.

Dyskusje odbyły się w czterech panelach: 1) nietypowe wykorzystanie wyrobisk górniczych, 2) ostatnie zmiany w prawie górniczym i geologicznym, 3) rola mierniczego górniczego w budownictwie tunelowym, 4) doświadczenia w pomiarach deformacji powierzchni na terenach górniczych.

Przy okazji dziękujemy naszym stałym sponsorom z MGGP Aero S.A. i Leica Geosystems, którzy zaprezentowali nam swoje najnowsze technologie.Wspierali nas Dyrektorzy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, J. Orlof i W. Korzeń.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i ożywione dyskusje podczas paneli i po. Z górniczym "Szczęść Boże" i do zobaczenia za rok.Administrator


07.06.2024

Wyjazd techniczno-szkoleniowy z cyklu TechTour 2024 Jedna kopalnia - dwa złoża

W dniach 5-7 maja 2024 roku już po raz szósty odbył się wyjazd techniczno-szkoleniowy z cyklu TechTour. Wycieczka do zakładów górniczych dedykowana jest głównie studentom drugiego roku starej specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza oraz 1 roku nowej specjalności o nazwie Miernictwo i Geozagrożenia, która zastąpi starą specjalność. TechTur 2024 ma celu zapoznanie przyszłych absolwentów z rzeczywistymi warunkami pracy mierniczych górniczych. Dotyczy to zarówno zakresu prac dokumentacyjnych jak i realizacji pomiarów geodezyjnych w wyrobiskach górniczych (podziemnych i odkrywkowych).

Tegoroczny TechTour'u zaprowadził studentów do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Jedenaście osób, w tym dziewięciu studentów geodezji górniczej oraz dwóch organizatorów: dr hab. inż. Tomasz Stoch oraz dr inż. Paweł Sopata rozpoczęło wizytę w kopalni Polkowice-Sieroszowice od przywitania w Dziale Mierniczym kopalni. Następnie odbyło się szkolenie BHP dotyczące wykorzystania aparatów ucieczkowych i zjazd do śnieżno-białych komór solnych szybem SW-1 Jan Wyżykowski. Uczestnicy wycieczki mogli przekonać się osobiście, jakie problemy występują w rejonie prowadzenia pomiarów w wyrobiskach plastycznego złoża solnego i jak można je rozwiązywać. Po kilku godzinach zwiedzania wizytę przeniesiono z powrotem na powierzchnię. W Dziale Mierniczym kopalni można się było zapoznać z przetwarzaniem danych pomiarowych, służących do uzupełniania i prowadzenia bieżącej dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Dzień drugi to zjazd do głębiej położonego złoża rud miedzi, prawie kilometr pod powierzchnią terenu. Najpierw kilkukilometrowy rajd terenowym Land Roverem a później piesza wędrówka przez istny labirynt chodników uświadomiła uczestnikom rozmiar podziemnej struktury kopalni. Zgoła odmienna specyfika prowadzenia wydobycia (w systemie komór i podpierających strop filarów) wymusza odpowiednie podejście i sposób wykonywania pomiarów, zarówno tyczenia jak i inwentaryzacji.

TechTour 2024 - choć dość krótki - jednak intensywny, spełniający założony cel i oczekiwania w opinii uczestników oraz opiekunów można ponownie uznać za udany.

Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże!

Autor dr hab. inż. Tomasz StochAdministrator


22.05.2024

Wizyta studyjna studentów WGGiiŚ w Kopalni Dolomitu Dubie!


8 maja grupa 28 studentów 3 roku kierunku Geodezja i Kartografia Naszego Wydziału, w ramach przedmiotu Geodezyjna Obsługa Kopalń Odkrywkowych, miała przyjemność odwiedzić Kopalnię Dolomitu Dubie. Wyjazd do kopalni zorganizował dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH.

Kopalnia Dolomitu Dubie, działająca od lat 60. XX wieku, jest ważnym elementem lokalnego krajobrazu i gospodarki. Znajduje się na malowniczych stokach Łysej Góry i Czerwonej Góry, co sprawia, że jest to miejsce nie tylko o znaczeniu przemysłowym, ale również turystycznym. Podczas wizyty studenci Naszego Wydziału mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz poznali szczegóły związane z procesem wydobycia dolomitu, przetwarzania i sprzedaży oraz jego zastosowaniach w przemyśle i budownictwie. W trakcie wizyty pracownik kopalni zaprezentował skaner laserowy MDL do zastosowań w kopalniach odkrywkowych i skanowania odległych zboczy.

Studenci przeżyli niezapomniana przygodę, są pełni podziwu dla ciężkiej pracy górników. Podkreślili bardzo ciepłe przyjęcie przez pracowników kopalni i fascynujące oprowadzanie po terenie kopalni. Bardzo im się podobało i już nie mogą się doczekać kolejnej wizyty studyjnej.Administrator


6.03.2024

Sesja Geomatyki Górniczej na Szkole Eksploatacji Podziemnej


W dniach 26-28 lutego 2024 w Krakowie odbyła się największa w Polsce konferencja górnicza – XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. W jej ramach po raz szesnasty zorganizowano Sesję Geomatyki Górniczej, którą poświęcono szeroko pojętym aspektom informatycznego przetwarzania i pozyskiwania danych przestrzennych w górnictwie. Warto podkreślić, że Sesja Geomatyki Górniczej była współorganizowana przez Komisję Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z siedzibą w AGH w Krakowie i poprowadzona przez dr hab. inż. Artura Krawczyka z AGH w Krakowie. W drugi dzień trzecia i czwarta część sesji została poprowadzona przez dr inż. Mariana Poniewierę z Politechniki Śląskiej. W tym roku ta dwudniowa sesja miała dwóch sponsorów, firmę Vector Software Group dystrybutora oprogramowania BricsCAD firmy BricsSYS oraz firmę Leica Geosystems dystrybutora geodezyjnych systemów pomiarowych, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaprezentowanie swojej oferty.

Obrady sesji rozpoczął Artur Krawczyk referatem dotyczącym redefinicji pojęcia Geomatyka Górnicza. Następnie Marian Poniewiera wygłosił referat na temat modelowania powierzchni pokładu i terenu. Warto podkreślić, że w sesji wgłosiło swoje referaty stosunkowo duża liczba pracowników WGGiIŚ AGH: dr Edyta Puniach, dr hab. Paweł Ćwiąkała, mgr inż. Kamil Saganiak, dr Paulina Lewińska, dr hab. Tomasz Lipecki, dr hab. Tomasz Stoch, dr hab. Karol Firek.

W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana sesja pod tytułem Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle – Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców. Sesję poprowadzili dr inż. Pauina Lewińska z AGH w Krakowie oraz dr hab. inż. Jan Blachowski z Politechniki Wrocławskiej. W tej sesji z ramienia WGGiIŚ AGH wystąpiła prof. Beata Hejmanowska oraz mgr Magdalena Łucka.

Dzięki uprzejmości organizatorów nieodpłatnie w obradach szkoły wzięła udział grupa studentów z Koła Naukowego KNGK “Geoinformatyka” oraz studentka studiująca na nowej specjalności studiów 2 stopnia “Miernictwo i Geozagrożenia”.

W tym roku Honorowy patronat nad konferencją objęła Ministra Aktywów Państwowych. W trakcie trwania szkoły organizatorzy już zasygnalizowali przyszłoroczną zmianę nazwy Szkoły na nową - o charakterze międzynarodowym Mineral Resources and Enegry Congress.Administrator


8.02.2024

Ruszyła druga tura rekrutacji na studia II stopnia


Drodzy Kandydaci! Informujemy, że drugi etap rekrutacji zimowej na studia II stopnia rusza od 8 do 11 lutego 2024r.

Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą MIERNICTWO I GEOZAGROŻENIA


Administrator


02.02.2024

Referat dr hab. inż. Artura Krawczyka na zebraniu Komisji PAU

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 31.01.2024 roku o godz. 13:30 zorganizowała otwarte zebranie, które odbyło się w sali im. Karoliny Lanckorońskiej w siedzibie PAU na ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Głównym punktem spotkania była prezentacja referatu przez dr hab. inż. Artur Krawczyka, prof. AGH pod tytułem: „Rola postulatów terminologicznych u podstaw redefinicji pojęć geoinformatyka i geomatyka"

Referat został przygotowany na bazie opublikowanego wcześniej artykułu.

Dla osób spoza Krakowa, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu organizatorzy przygotowali transmisję online z zebrania na platformie MS Teams.
Administrator


10.12.2023

Zapraszamy na specjalność MIERNICTWO I GEOZAGROŻENIA


Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia rusza od 8 stycznia 2024r.

Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą

Opis specjalności MIERNICTWO I GEOZAGROŻENIA znaleźć w tym miejscu:


Spotkanie promocyjno-informacyjne ws kształcenia na II stopniu kierunku Geodezja i Kartografia odbędzie się 14 grudnia, godz. 13:40, bud. C-4 AGH, s. 301. Będzie tam również prezentowana Nasza specjalność.

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu!Administrator


28.11.2023

Nowy GRANT NCN w Katedrze !

Miło nam poinformować, że dr inż. Artur Guzy otrzymał grant pt. „3MAP: Monitoring, Modelowanie i Minimalizowanie obniżeń powierzchni terenu w obszarach deltowych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 25.
Przyznana kwota na realizację grantu wynosi: 1 165 344 PLN.

Projekt 3MAP dotyczy obniżeń terenu w obszarach deltowych, zagadnienia o znaczeniu globalnym spowodowanego głównie ekscesywnym eksploatowaniem wód podziemnych i podnoszeniem się poziomu oceanu światowego (ang. SLR). Obniżenia terenu są szczególnie istotne w obszarach deltowych ze względu na ich niskie położenie, gęste zaludnienie i znaczenie gospodarcze. Pomimo zmian klimatycznych, które są istotnym czynnikiem SLR, znaczna część współcześnie obserwowanego, tzw. względnego SLR (ang. rSLR), wynika z przyspieszonego obniżania się terenu na skutek nadmiernego wykorzystania wód podziemnych. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka powodzi, zniszczenia infrastruktury, intruzji słonych wód i zakłócenia ekosystemów. Wiele dużych ośrodków miejskich, m.in. Nowy Orlean, Dhaka, Bangkok, Manila, Ho Chi Minh i Dżakarta, ilustruje skalę i nasilenie tego problemu.

W ramach projektu zbadane zostaną mechanizmy obniżeń terenu, rozwinięte zostaną metody monitorowania i modelowania, a także opracowane zostaną strategie minimalizowania skutków tego zjawiska. Przy wykorzystaniu Satelitarnej Interferometrii Radarowej, po raz pierwszy określone zostanie pełne, trójwymiarowe pole przemieszczeń terenu, które zostanie sprzężone z trójwymiarowym numerycznym modelem kompakcji systemu wodonośnego. Takie podejście pozwoli na holistyczne zbadanie interakcji procesów prowadzących do powstania obniżeń terenu.

Rezultaty projektu dostarczą konkretne wnioski i zalecenia naukowe, które pozwolą na podjęcie działań mających na celu zmniejszenie eksploatacji wód podziemnych i minimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków obniżeń terenu w przyszłych dekadach.

Badania będą prowadzone na obszarze delty Mekongu w Wietnamie. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH przy współpracy z zespołami badawczymi z Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Prof. Pietro Teatini), Uniwersytetu w Wageningen w Holandii (Dr Philip Minderhoud) oraz naukowcami reprezentującymi Uniwersytet w Ho Chi Minh w Wietnamie.

Pełny opis projektu: PDF

OPUS to doskonale znany wśród naukowców w Polsce konkurs Narodowego Centrum Nauki umożliwiający realizację badań podstawowych w polskich jednostkach. Granty OPUS umożliwiają realizację kilkuletnich złożonych projektów, zbudowanie dużych zespołów naukowych, wykorzystanie wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi, a to wszystko niezależnie od etapu kariery naukowej, na jakim znajduje się kierownik projektu.

Gratulujemy!


Administrator


11.11.2023

XVIII światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego ISM w Pekinie

W dniach 26-29.10.2023 w Pekinie i Xuzhou odbył się XVIII światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (ISM - www.ism-minesurveying.com). Przedstawiciele naszego Wydziału brali udział w obradach kongresu i spotkaniach prezydium ISM. Prof. Ryszard Hejmanowski, przewodniczący IV Komisji ISM, został zaproszony do wygłoszenia Key Note w sesji plenarnej. W czasie Kongresu odbyło się kilkanaście sesji naukowych z zakresu geodezji, teledetekcji, miernictwa górniczego. Między innymi nagrodzono referaty i publikacje studentów i młodych uczonych, w ewaluacji których brała udział prof. Agnieszka Malinowska – delegat Polski do ISM.

ISM jest stowarzyszeniem non profit, zrzeszającym kilkadziesiąt organizacji krajowych z całego świata. Także Polski Komitet ISM jest jednym z członków założycieli i wchodzi w skład ISM. Z ramienia PK ISM w obradach wziął udział również inż. Wojciech Skobliński. Kongres zakończył się wizytą w firmie CNNC, w Szanghaju.


Administrator


15.09.2023

25-lecie zakończenia studiów absolewntów AGH w Krakowie

25-lecie zakończenia studiów - spotkanie absolwentów z władzami AGH University of Krakow miało miejsce 8 września w Auli AGH.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej, które zaprosiło tych absolwentów AGH, którzy 25 lat temu uzyskali tytuł magistra inżyniera na naszej Uczelni. Podczas spotkania Rektor AGH uroczyście wręczył Srebrne Dyplomy 2023 "25-lecia ukończenia studiów"

Następnie uhonorowani absolwenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska spotkali się już na terenie budynku C-4 z zespołem dziekańskim i kierownikami Katedr. Zwiedzili nową kopułę obserwatorium, zobaczyli salę "balówkę" zamienioną w salę wykładową 301, nowe V piętro i zwiedzili "bibliotekę wydziałową" pok. nr 216, w którym jest obecnie pokój studentów do pracy własnej.

Wśród zaproszonych absolwentów znaleźli się byli studenci kierunku Górnicto i Geologia a obecnie pracownicy KGHM "Polska Miedź" S.A. - Grzegorz Kipiel i Marek Warchala.


Administrator


06.06.2023

Dr inż. A. Guzy laureatem XXII konkursu o Nagrodę im. Prof. Z. Engela.

Jury Konkursu przyznało nagrodę II stopnia za rozprawę doktorską „Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym”.

Przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej prace badawcze pozwoliły mu na określenie pełnego zasięgu przestrzennego i czasowego drenażu systemu wodonośnego indukowanego podziemną eksploatacją złóż surowców mineralnych, a w szczególności określenie pełnego pola obniżeń odwodnieniowych wraz z analizą wpływu obu tych zjawisk na środowisko wodne. Nowością w zastosowanym podejściu było sprzężenie hydrogeologicznego modelowania numerycznego wraz z modelowaniem stochastycznym obniżeń terenu. Tego typu idea umożliwiła znaczące zmniejszenie stopnia parametryzacji modeli, a jednocześnie uzyskanie satysfakcjonujących wyników badań.

Nagroda II stopnia w konkursie to 2500 euro. Środki te pochodzą z funduszy Fundacji Rodziny Engelów.

Gratulujemy!


Administrator


20.03.2023

Międzynarodowy projekt ESA Open SAR Library – EXPRO+ (AlignSAR) w Naszej Katedrze

Open SAR Library – EXPRO+ (AlignSAR) to inicjatywa finansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Projekt AlignSAR ma celu (1) zdefiniowanie procedury tworzenia wzorcowych zbiorów danych SAR dla aplikacji uczenia maszynowego, (2) opracowanie kontrolowanej jakościowo, udokumentowanej, otwartej bazy danych przestrzennych i czasowych sygnatur SAR dla obiektów rzeczywistych oraz (3) stworzenie bazy danych z poszanowaniem zasad FAIR i Open Science.

Projekt AlignSAR jest prowadzony przez University of Twente w Holandii. W skład konsorcjum wchodzą również: University of Leeds z Wielkiej Brytanii, Akademia Górniczo-Hutniczej z Polski oraz RHEA Group z Włoch.

Projekt rozpoczął się w lutym 2023 roku i ma się zakończyć w lutym 2024 roku. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.alignsar.nl.


Administrator


20.02.2023

Nowy projekt badawczy mgr inż. Magdaleny Łuckiej z finansowaniem NCN, w ramach konkursu PRELUDIUM 21

Tytuł: Nowe spojrzenie na badanie kinematyki lodowców w kontekście globalnych zmian klimatycznych

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Łucka
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Czas trwania: 2023 - 2026

Prace w ramach projektu będą skupiały się na badaniu pola przemieszczeń w rejonach lodowcowych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych oraz sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe ze względu na swoje możliwości rozpoznawania wzorców często niewidocznych dla ludzkiego oka, może okazać się przydatnym narzędziem do analizy satelitarnych zobrazowań radarowych. Jego zastosowanie może pozwolić na utworzenie nowej metody pozwalającej na identyfikację pola przemieszczeń w oparciu o dane SAR. Opracowanie nowej metody pozwoli na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w naszym środowisku w związku ze zmianami klimatycznymi. Zgromadzone informacje pozwolą zweryfikować wiedzę o możliwych przyczynach oraz skutkach ruchów lodowcowych, a także na detekcję lokalnych anomalii w obrębie pola lodowcowego.

Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie NCN - PDF


Administrator


01.02.2023

Numer specjalny czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health

Celem numeru specjalnego czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health (https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/N4FJ151C38) jest zebranie artykułów opisujących badania z zakresu monitoringu i pomiarów przestrzennych na terenach podlegających deformacjom. Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych i notatek technicznych związanych z rozwojem metod pozyskiwania i analizy danych, a także przedstawiających charakterystykę zjawisk opartych na takich obserwacjach. Mile widziane są artykuły opisujące badania przeprowadzone z wykorzystaniem geostatystyki, analizy szeregów czasowych i uczenia maszynowego w analizie i przetwarzaniu wyników monitoringu, a także w rozwoju systemów wczesnego ostrzegania.

Redaktorzy numeru specjalnego:

dr inż. Wojciech Gruszczyński
dr inż. Edyta Puniach
dr inż. Wojciech T. Witkowski

Obecnie artykułom zamieszczanym w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health Ministerstwo przyznaje 140pkt.


Administrator


16.10.2022

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

12 października 2022 r na Naszym Wydziale odbyło się spotkanie Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W trakcie obrad w poczet Komisji zostali przyjęci nowi członkowie. Omówione zostały również problemy związane z czasopismem Geoinformatica Polonica.

W trakcie spotkania zostało złożone również odziękowanie prof. dr hab. inż. Jadwidze Maciaszek za pracę narzecz czasopisma Geoinformatica Polonica.


Administrator


15.10.2022

Witamy nowego pracownika w Katedrze

Z przyjemnością informujemy, że Nasza Katedra wzbogaciła się o kolejnego pracownika.
Jest nim dr inż. Artur Guzy

Jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. W 2016 r. ukończył studia inżynierskie na kierunku "Geodezja i Kartografia", a w 2017 r. uzyskał tytuł mgra inż. w specjalności "Geoinformacja i Geodezja Górnicza". W 2022 r. z wyróżnieniem obronił on pracę doktorską pt. "Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym".

Zainteresowania naukowe dra inż. Artura Guzy związane są głównie z obserwowaniem, modelowaniem i prognozowaniem przemieszczeń powierzchni terenu na obszarach przekształcanych antropogenicznie, w szczególności na skutek poboru wód podziemnych. W tym celu wykorzystuje on narzędzia oparte o modelowanie numeryczne, InSAR i GIS.

Dr inż. Artur Guzy był członkiem licznych projektów naukowo-badawczych, które realizowane były przy współpracy z jednostkami międzynarodowymi z RPA, Chin i Włoch. Brał on udział również w międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 w Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii i we Włoszech.

W 2020 r. dr inż. Artur Guzy został kierownikiem grantu pt. "Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych", który realizowany jest w ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W 2021 r. został on również kierownikiem międzynarodowego projektu badawczego pt. "Application of InSAR to Model Compaction of the Aquifer System and Movement of the Land Surface in Abandoned Mines". Projekt ten finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną i realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem w Aberdeen w Szkocji.

Od stycznia 2022 r. dr inż. Artur Guzy realizuje również staż podoktorski na Uniwersytecie w Padwie w ramach projektu badawczego pt. "Conserve Water or Drown in the Consequences: Sustaining the Sinking Mekong Delta", który finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Holandii.

Dr inż. Artur Guzy jest autorem bądź współautorem 15 publikacji naukowych, w tym 9 znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Jego prace zostały zacytowane ponad 140 razy. Jest on również autorem bądź współautorem 20 wystąpień konferencyjnych, w tym 15 na konferencjach międzynarodowych. Dr inż. Artur Guzy jest członkiem Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU), Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów (IAH) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Geoinżynierów (EAGE).

W wolnym czasie pasjonuje się turystyką górską, narciarstwem, kolarstwem, fotografią i architekturą współczesną, a także historią XX w.


Administrator


15.09.2022

Mining Surveying Workshop podczas XXVII Kongresu FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) w Warszawie

10 września br. prof. Ryszard HEJMANOWSKI wygłosił referat otwierający Mining Surveying Workshop podczas XXVII Kongresu FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) w Warszawie oraz podsumował obrady tego Workshop-u.

W sesji wygłoszono 7 referatów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarowych w górnictwie: skanowania laserowego i interferometrii radarowej oraz wykorzystania dronów do inspekcji trudno dostępnych wyrobisk podziemnych.

Gratulacje dla prof. Tomasza Lipeckiego i prof. V. Sokoły-Szewioły z Politechnika Śląska za zorganizowanie Workshopu "Mining Surveying".


Administrator


25.06.2022

Projekt dr inż. W. Witkowskiego z finansowaniem NCN, w ramach konkursu SONATA

Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Witkowski, pracownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Nowy algorytm wykrywania prekursorów zapadliska" w ramach konkursu SONATA 17.

W ramach projektu zostanie wykorzystane zaawansowane przetwarzanie danych satelitarnych w połączeniu z narzędziami uczenia maszynowego. Pozwoli to na lepsze zrozumienie mechanizmów inicjalizujących zapadliska oraz efektywne wykrywanie prekursorów procesu deformacji.
Realizacja zaplanowanych prac dostarczy kompletnej informacji o wzorcu kształtującego się zapadliska i przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych. Opracowana metodologia mogłaby zostać wykorzystana do badań nad emisją CO2 z rejonów Arktyki, zagrożeniami i zarządzaniem ryzykiem związanym z suszami oraz zapadliskami spowodowanymi przez człowieka. Identyfikacja prekursorów formujących się zapadlisk stanowić będzie element systemu wczesnego ostrzegania.

Gratulujemy!


Administrator


18.05.2022

Seminarium naukowe Visiting Professor Pietro Teatini

W dniu 12.05.2022 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odbyło się seminarium naukowe, podczas którego Visiting Professor Pietro Teatini przedstawił referat pt. "Advanced 3D continuous and discontinuous geomechanical modelling of stress and deformation fields due to subsurface fluid withdrawal and injection".

Pietro Teatini jest profesorem nadzwyczajnym hydrologii podpowierzchniowej na Wydziale Inżynierii Cywilnej, Środowiskowej i Architektonicznej Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim problematyki związanej z modelowaniem ruchów powierzchni terenu oraz deformacji nieciągłych, spowodowanych poborem i wtłaczaniem płynów. Profesor zwrócił uwagę na to, że klasyczne techniki modelowania skupiają się przede wszystkim na ruchach pionowych oraz często nie biorą pod uwagę występowania uskoków czy szczelin. W przedstawionym przez niego podejściu możliwe jest natomiast uwzględnienie deformacji nieciągłych, a także modelowanie ruchów zarówno pionowych, jak i poziomych, które są szczególnie istotne biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu i lokalną ludność. Profesor Teatini przedstawił również 3 studia przypadków, gdzie zastosowano unowocześnione podejście do modelowania geomechanicznego, zlokalizowane w Chinach, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Każde studium skupiało się na innym aspekcie modelowania, poruszając kolejno problemy: modelowania szczelin, zagrożeń związanych z reaktywacją uskoków w tym sejsmiczności indukowanej oraz modelowania przemieszczeń poziomych. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją na temat deformacji terenu powstających przy ekstrakcji i wtłaczaniu cieczy, sposobów ich modelowania oraz związanymi z tym problemami.

Galeria zdjęć z seminarium.
Administrator


06.05.2022

Nowy minigrant w Katedrze

Magdalena Łukosz doktorantka Szkoły Doktorskiej AGH University of Science and Technology otrzymała minigrant w ramach Działania 4 Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Magdalena prowadzi badania pt. "Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych do monitorowania osuwisk".

Celem projektu jest badanie pola przemieszczeń w rejonach gwałtownych osuwisk za pomocą wysokorozdzielczych satelitarnych zobrazowań radarowych. W ramach badań, dla osuwiska Ponzano zlokalizowanego we Włoszech, zostaną przeprowadzone testy z wykorzystaniem metody Offset-Tracking (OT), dotyczące możliwości detekcji ruchów terenu za pomocą obrazów misji Sentinel-1 oraz wysokorozdzielczych danych z satelity TerraSAR-X. Zostanie zbadany wpływ poszczególnych parametrów obliczeniowych na jakość i wiarygodność wykrywanych wielkości przemieszczeń oraz znaczenie rozdzielczości zobrazowań w stosowaniu metody OT. W ramach prac badawczych wykonane zostaną również analizy porównawcze z nową metodą wyznaczania pola przemieszczeń, opartą na wykorzystaniu narzędzi uczenia maszynowego. Satysfakcjonujące wyniki badań pozwolą na dostarczenie dodatkowych informacji potrzebnych w procesie modelowania tego typu osuwisk, a także lepsze zrozumienie mechanizmu ich powstawania.

Promotorem pracy jest Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Wojciech Witkowski. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystywaniem technologii InSAR w monitorowaniu oraz modelowaniu procesów deformacyjnych

Gratulujemy Magdalenie i życzymy dalszych sukcesów!


Administrator


06.04.2022

100-lecie Geodezji Górniczej na AGH, jubileusz Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

We wrześniu 1920 roku powstał pierwszy w niepodległej Polsce Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH.
Profesor Oskar Nowotny jako pierwszy objął kierownictwo Katedry Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Górniczego i kierował nią do 1939 roku. W latach 1922–1924 był dziekanem Wydziału Górniczego, a następnie w latach 1924–1926 prodziekanem tego Wydziału. Zapoczątkował rozwój geodezji górniczej w Polsce.
Od stycznia 1946 roku Wydziałem Geologiczno-Mierniczym kolejno kierowali: prof. Stefan Czarnocki, prof. Witold Budryk oraz prof. Zygmunt Kowalczyk. W 1951 roku powstał samodzielny Wydział Geodezji Górniczej, którego pierwszym Dziekanem został prof. Tadeusz Kochmański. W latach 1952-1969 Katedra Geodezji Górniczej funkcjonuje jako jednostka dwuzakładowa (Zakład Geodezji Górniczej i Zakład Fotogrametrii), a w 1961 utworzony zostaje trzeci zakład w katedrze - Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego. W 1969 r. na AGH dochodzi do reorganizacji i powstają instytuty. Na naszym Wydziale powstają dwa instytuty, z których jeden nosi nazwę Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej i w jego składzie znajduje się Zakład Geodezji Górniczej, który funkcjonował do 1992 roku.

W 1992 roku doszło do likwidacji instytutów i Zakład Geodezji Górniczej staje się samodzielną jednostką, której kierownictwo objął prof. dr hab. inż. Jan Pielok. W 2004 roku kierownictwo Katedry Geodezji Górniczej objął prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk. Cztery lata później, tj. w 2008 roku dochodzi do połączenia Katedry Geodezji Górniczej z Katedrą Ochrony Terenów Górniczych. Od 2019 roku kierownictwo katedry piastuje dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski prof. AGH, której nazwa po połączeniu brzmi Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.

100-lecie Geodezji Górniczej przypadło 17. września 2020 roku jednak z powodu pandemii dopiero w październiku 2021, mogliśmy oficjalnie obchodzić tak ważne dla wszystkich mierniczych stulecie. Obchody 100-lecia katedry odbyły się w ramach konferencji XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, w dniach 7-9 października 2021.

Kierownik Katedry OTGGiGG, geodeta górniczy prof. Wojciech Jaśkowski otwiera obchody 100-lecia Geodezji Górniczej w 2021 roku.


Administrator


24.03.2022

Prezentacja przedmiotów obieralnych

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedmitów obierlanych prowadzonych przez praconików naszej Katedry:

Blok modułów specjalizujących: Geoinformacja i Geodezja Górnicza

PRZEDMIOT PROWADZĄCY PREZENTACJA
DO POBRANIA
Realizacja zagadnień inżynierskich w środowisku graficznym MicroStation dr hab. inż Tomasz Stoch POBIERZ
Geodezyjna obsługa kopalń odkrywkowych dr hab. inż Tomasz Lipecki POBIERZ
Zastosowanie geodezji górniczej w przestrzeni miejskiej i budownictwie tunelowym dr hab. inż Tomasz Lipecki POBIERZ


Administrator


17.12.2021 (uzupełniony 24.01.2022)

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza


Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia rusza od 10 stycznia 2022r.

Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą

Opis specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza znaleźć w tym miejscu:

Natomiast poniżej możecie się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Możecie również zobaczyc jak układają się losy absolwentów Wydziału , w tym również absolwentów naszej specjalności.

Jednych z nich jest mgr inż. Michał Szmiga absolwent z 2010 roku, który aktualnie jest geodetą w szwajcarskiej firmie „Implenia”, która prężnie działa w Skandynawii. Firma świadczy usługi budowlane i zatrudnia ponad 8500 osób w Europie.

Jednym z projektów, przy którym pracuje Michał jest budowa zachodniej obwodnicy Sztokholmu, która prawie w całości znajduje się pod ziemią. Należy on do zespołu ''Innerlining'', którego zadaniem jest instalacja plastikowej membrany oraz prefabrykowanych ścian. Membrana ma na celu ochronę tunelu przed dostaniem się infiltrującej wody.

W celu instalacji membrany należy rozlokować miejsca wierceń specjalnych szpilek (rozmieszczenie 1,35 m w szeregu i rzędzie), które będą ją podtrzymywały. Wierceń dokonuje specjalna maszyna, która dostaje odpowiednie współrzędne geodetów. Praca geodety jest również potrzebna przy instalacji prefabrykowanych ścian, które montuje maszyna, kontrolowana przez tachimetr.Absolwentem naszej specjalności jest również mgr inż. Adam Wala obecnie pracownik PGNiG. Pracę w tym duzym koncernie zaczął jeszcze na 5 roku studiów. Zadaniami zespołu mierniczego, do którego należy Adam są zarówno prace polowe jak i kameralne. Geodeci w PGNiG wykonują wielkoskalowe opracowania, np. mapy specjalne terenu przemysłowego zakładu górniczego jak i małoskalowe mapy lokalizacyjne. Opracowania, które wykonujemy są wykorzystywane do dokumentacji geologicznych, środowiskowych, planów ruchu kopalni, wniosków koncesyjnych oraz innych.

Innym rodzajem pracy, którym również zajmuje się Adam jest aktualizacja geodezyjnej bazy danych zawierającej zinwentaryzowaną infrastrukturę techniczną firmy. Praca geodety potrzebna jest także w przypadku wykonywania nowego wiercenia. Prace rozpoczynają się na etapie planowania oraz projektowania lokalizacji nowego odwiertu, a kończą na odbiorze prac rekultywacyjnych po demontażu urządzenia wiertniczego.W 2020 roku studia na naszym kierunku ukończył mgr inż. Patryk Sadecki. Pracę zawodową rozpoczął w trakcie ostatniego semestru studiów magisterskich. Współpracował z dwoma krakowskimi firmami specjalizujacymi się pomiarach w kolejnictwie. Obecnie Patryk pracuje w jednej z dolnośląskich firm zajmujących się miernictwem górniczym, w tym podziemnym prowadzeniem prac przygotowawczych jaki i inwentaryzacją i obmiarami w kopalniach odkrywkowych, głównie kamieniołomów, żwirowni oraz piaskowni. Jego codzienne obowązki obejmują wykonywanie pomiarów batymetrycznych: osadników oraz stanu kopalin pod lustrem wody. Podczas pomiarów często są wykorzystywane drony. Wykonuje także pomiary maszyn wyciągowych w celu ich inwentaryzacji i regulacji elementów.

W dniach wolnych od prac związanych z górnictwem, Patryk wykonuje klasyczne pomiary geodezyjnie na potrzeby MDCP oraz prywatnych inwestycji budowlanych. Jak sam mówi "Szeroki zakres prac nie pozwala na monotonię, za to pozwala na szczególny rozwój zawodowy".

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH!!Administrator


15.11.2021

Zmarł Profesor Jan Pielok

Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że 09 listopada Zmarł prof. Jan Pielok.

Uroczystości pogrebowe odbędą się w środę 17 listopada 2021 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Celebracja Mszy Świętej rozpocznie się o godzinie 11:00, a potem nastąpi odprowadzenie Urny do grobu.

Profesor Jan Pielok urodził się 12 czerwca 1936 roku w Gdyni. W latach 1960-1965 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w AGH. W latach 1965-1974 był asystentem i starszym asystentem w Katedrze Geodezji Górniczej, Wydziału Geodezji Górniczej, W 1974 roku pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka napisał pracę doktorską i uzyskał stopień doktora. W 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1991 roku był profesorem nadzwyczajnym a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora.
W 1979 roku podczas udziału w Kongresie International Society on Mine Surveying (ISM) w Aachen zaproponowano mu członkostwo IV Komisji (ds. Szkód Górniczych) tego Stowarzyszenia, a następnie został jej przewodniczącym. Od tego czasu organizował coroczne posiedzenia robocze w różnych krajach. Funkcję tę sprawował do 1993 roku.
Autor i współautor około 40 pomysłów racjonalizatorskich i kilku patentów w zakresie metod kierowania eksploatacją górniczą w aspekcie minimalizacji jej wpływu na powierzchnię i obiekty górotworu. Autor ponad 110 publikacji naukowych w czasopismach technicznych i w materiałach konferencyjnych - krajowych i zagranicznych. W 2006 roku przeszedł na emeryturę.
Członek Komitetu Geodezji PAN (Sekcji Geodezji Przemysłowej), Komitetu Górnictwa PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (IMS), New York Academy of Sciences, Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Administrator


9.11.2021

Podsumowanie konferencji XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Konferencja XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych odbyła się w dniach 7-9 października. Konferencja została objęta patronatem J.M Rektora Lisa i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirka. Liczba uczestników w tym roku wyniosła 130 osób, wygłoszono ok. 30 referatów.
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony obchodom Jubileuszu 100 lecia Geodezji Górniczej na AGH a drugi i trzeci dzień były przeznaczone na sesje referatowe oraz jedną sesję dyskusyjną. W ramach konferencji udało się stworzyć przestrzeń do wzajemnych spotkań, wymiany doświadczeń oraz zwyczajnego spędzenia czasu w gronie znajomych i współpracowników.
Program Konferencji spotkał się z pozytywnym odbiorem, a sesje naukowe i prezentacje firm pozwoliły zaaranżować owocną dyskusję.

Galeria zdjęć z Konferencji.
Administrator


18.10.2021

Informacja o pogrzebie Prof. Adama Chrzanowskiego

Uroczystość pogrzebowa zmarłego w Kandzie w czerwcu ubiegłego roku prof. dr. hab. inż. Adama Chrzanowskiego odbędzie się 22 października 2021 o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Prof. Adam Chrzanowski – autorytet w dziedzinie geodezji inżynieryjnej i geodezji górniczej, Członek Zagraniczny PAN, Członek Zagraniczny PAU, doktor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach, Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W 2004 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi.


Administrator


30.08.2021

Pierwszy rok Geomatyki Górniczej (GIS)- Podsumowanie

W czerwcu tego roku na kierunku Geoinformacja zakończyły się zajęcia z nowego, pierwszy raz uruchomionego przedmiotu "Geomatyka Górnicza (GIS)". Przedmiot ten uczy metod pozyskiwania, analizy, modelowania trójwymiarowego i prezentacji danych przestrzennych związanych bezpośrednio z górnictwem jak i pośrednio związanych z przekształcanym środowiskiem przez eksploatację górniczą.
Na wykładach prowadzonych przez dr hab. Krawczyka prof. AGH studenci zapoznali się ze systemami informatycznymi stosowanymi w górnictwie, metodami wdrożeń specjalizowanego oprogramowania dla górnictwa oraz zapoznali się założeniami i uwarunkowaniami tworzenia trójwymiarowej górniczej mapy obiektowej. Studenci zapoznali się także z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do integracji różnych aplikacji w jeden system informatyczny kopalni.

Na ćwiczeniach prowadzonych przez dr Wojciecha Matwija i dr Pawła Sopatę studenci nauczyli się pozyskiwać dane przestrzenne za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych (skaning laserowy, InSAR), rozwinęli swoje umiejętności związane z modelowaniem obiektowym na podstawie chmur punktów a także przetwarzaniem danych 3D za pomocą narzędzi typu CAD oraz samodzielnie zaprojektownych programów komputerowych.

Biorąc pod uwagę całość zajęć najlepszymi studentami 1 edycji tego przedmiotu byli: Weronika Wojtanek i Marcin Kucza, którym zespół prowadzących składa serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w uzyskaniu tytułu inżyniera.

Na wyróżnienie zasługują również studenci, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach ćwiczeń projektowych: Krzysztof Zaczyk i Łukasz Klimczak za projekt pt. "Filtrowanie roślinności i tworzenie NMT z chmury punktów" oraz Kamil Jamroziński i Wojciech Przewoźnik za projekt pt. "Wyznaczenie aktualnego stanu geometrycznego wieży szybowej na podstawie chmury punktów".

Serdecznie dziękujemy studentom kierunku geoinformacja za wybór tego modułu obieralnego, w którym jest ten przedmiot.

Zdjęcia z zajęć ze skaningu laserowego.
dr hab. inż. Artur Krawczyk, prof. AGH


10.06.2021

Zapraszamy na konferencję

VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych są okazją do spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa oraz ochrony środowiska na terenach górniczych.

Tegoroczne Dni Miernictwa zostały objęte
honorowym patronatem JM Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa

i połączone będą z Jubileuszem stulecia powstania na AGH Zakładu Geodezji i Miernictwa Górniczego.

Konferencja zaplanowana jest w formule hybrydowej tj. stacjonarnie (sesje referatowe w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny) oraz on-line (transmisja obrad oraz zdalne połączenie z uczestnikami konferencji).

Termin: 7-9 października 2021 roku
Lokalizacja: Chęciny, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW
Rejestracja: http://16dmg2021.agh.edu.pl/#Rejestracja
Szczegóły wydarzenia: http://16dmg2021.agh.edu.pl

Administrator


12.02.2021

Kolejny projekt przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji międzynarodowego projektu badawczego (ID 65954) złożonego przez naszych kolegów do ESA w ramach projektu COSMO-SkyMed. W skład zespołu badawczego wchodzą mgr inż. Artur Guzy, dr inż. Wojciech Witkowski reprezentujący AGH w Krakowie oraz dr Andrés González Quirós z University of Aberdeen, School of Geosciences, Wielka Brytania. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie pochodzi z serwisów www.telespazio.com
Administrator


25.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Ruszyła strona informacyjna o specjalności na naszym serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zagadnieniach związanych z tematyką poruszaną podczas studiów, systemem nauki, ofertą praktyk, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych a także z informacją o możliwosci zatrudnienia naszych absolwentów.


Administrator


25.01.2021

W dniu 21.01.2021 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Arturowi Krawczykowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


10.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia ruszyła 4 stycznia 2021r. Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą. Poniżej możecie się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA


zdjęcie z praktyki studenckiej w zabytkowej kopalni we Freibergu (Niemcy)


Administrator


21.12.2020

Wsparcie ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej dla naszych naukowców!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji dwóch projektów badawczych (ID 64534 oraz ID 64675) złożonych do ESA przez dr inż. Wojciecha Witkowskiego oraz doktorantkę mgr inż. Magdalenę Łukosz. W badaniach wykorzystane zostaną wysoko rozdzielcze zdjęcia radarowe z nanosatelitów ICEYE (piksel do 0,25 m), których zakup sfinansuje ESA. Prace skupione będą na tematyce deformacji powierzchni terenu w rejonach zurbanizowanych oraz na obserwacjach ruchu lodowców w Arktyce i na Antarktydzie.

Zdjęcia pochodzą z serwisów www.iceye.com oraz brand.esa.int
Administrator


04.12.2020

Cały zespół Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej składa najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym dla naszych przyjaciół i współpracowników.

Szczęść Boże!


Administrator


02.11.2020

W dniu 1.11.2020 Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Wojciecha Jaśkowskiego

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


Administrator


01.09.2020

W dniu 02.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Annie Szafarczyk

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


01.06.2020

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności AGH


Administrator


02.03.2020

W dniu 27.02.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi Stochowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


20.12.2019

Informacje o programie specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Poniżej można się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Zapraszamy również na stronę jednego z obieralnych przedmiotów specjalizujących:

Zastosowanie pakietu programowego
Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskich


Administrator


21.11.2019

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naszego doktoranta.

Miło nam poinformować, iż mgr inż. Artur Guzy otrzymał grant Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe – PRELUDIUM 17. Będzie on realizował projekt pt. „Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych”.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH.


Administrator


01.10.2019

TechTour

Wycieczki techniczne studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Wycieczki techniczne pod hasłem TechTour mają na celu zaprezentowanie studentom specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza różnego rodzaju zakładów górniczych oraz omówienie warunków pracy i zadań stawianych przed osobami zajmującymi się obsługą mierniczą tych zakładów. Studenci mają okazję doświadczyć rzeczywistych warunków wykonywania pomiarów w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz podyskutować z doświadczonymi mierniczymi górniczymi o problemach z jakimi muszą się zmierzyć pracując w Dziale Mierniczym kopalni. Wyjazdy odbywają się raz w roku i są organizowane przez pracowników Katedry.

Dotychczas odbyły się trzy tego typu wyjazdy (2017, 2018 i 2019) do 11 zakładów górniczych. Planowane są kolejne edycje TechTour w następnych latach.
Administrator


10.12.2018

W dniach 10-14.12.2018 r. Odbędzie się "ESA Academy Earth Observation Remote Sensing Workshop 2018". Prestiżowym stypendium wyróżnionych zostało 30 studentów z całej Europy, między innymi mgr inż. Artur Guzy, doktorant w Katedrze Ochrony Terenów Górniczy, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

Organizatorem szkolenia jest Europejska Agencja Kosmiczna. Odbędzie się ono w siedzibie tej instytucji, w belgijskim mieście Redu. W trakcie szkolenia studenci będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących zaawansowanych metod przetwarzania danych pozyskanych przy zastosowaniu misji satelitarnych prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Gratulujemy sukcesu.Administrator


25.01.2018

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Imienia Profesora Bolesława Krupińskiego
za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących
poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż
Komitet Redakcyjny "Przeglądu Górniczego" na podstawie analizy kompletu artykułów
opublikowanychw 2017 roku przyznał:

DRUGĄ NAGRODĘ

dr hab. inż. Agnieszce Malinowskiej, inż. Arturowi Guzemu,
mgr inż. Pawłowi Ulmańcowi oraz prof. dr hab. inż. Ryszardowi Hejmanowskiemu

za artykuł opublikowany w Przeglądzie Górniczym nr 1/2017 pt.:

"Przestrzenna analiza międzypoziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probalistycznym"

Serdecznie gratulujemy

15.12.2016

Barbórka katedralna

W dniu 16.12.2016 o godzinie 17.00 odbędzie się Barbórka organizowana przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, kolegów z przemysłu oraz studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu przy kuflu piwa, prostym poczęstunku, dowcipach i piosenkach.
Bądźmy w tym dniu bardziej razem


Administrator


01.10.2016

W dniu 29.09.2016 Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Malinowskiej

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


19.01.2015

XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Komitet organizacyjny XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych ma zaszczyt zaprościć wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.


Administrator


3.11.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych
został przedłużony do 30 listopada 2014 roku.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


31.07.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


24.02.2014

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014

W dniach 24-28 luty odbywa się w Krakowie konferencja Szkoła Eksploatacji Podziemnej, w której licznie uczestniczą pracownicy naszej Katedry


Administrator


09.04.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Nastąpiła korekta tematyki jednego z paneli dyskusyjnych. poprawiony biuletyn informacyjny nr 2 dostępny jest poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2


Administrator


07.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Biuletyn informacyjny nr 2 Forum. Pełna informacja o programie konferencji oraz o tematyce paneli dyskusyjnych. Do pobrania poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2

UWAGA!!

Do pobrania jest NOWY formularz zgłoszeniowy. Aktualny formularz wraz z biuletynem zostanie przeszłany również pocztą

formularz zgłoszeniowy


Administrator


06.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Konferencję "Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych" organizowana przez 4 Komisję Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (International Society for MineSurveying), przy współpracy Polskiego Komitetu ISM oraz Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica w Krakowie. Forum odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Hotelu Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach i będzie miało charakter szkoleniowy.

W czasie dwudniowych obrad dyskutować będziemy nad pięcioma tematami wiodącymi, które złożą się na 5 paneli dyskusyjnych (ich szczegółowa tematyka zostanie opublikowana wkrótce). Ta zupełnie nowa forma obrad dobrze się sprawdziła w roku ubiegłym podczas I Forum. Pozwoli to na swobodną wymianę poglądów w gronie specjalistów - praktyków.

Do pobrania jest formularz zgłoszeniowy w formacie DOC. Formularz ten wraz z pismem przewodnim zostanie również rozesłany pocztą.

formularz zgłoszeniowy

pismo przewodnie

Osoby, które chciały by bliżej zapoznać się z miejscem, w którym będzie odbywało się Forum zapraszamy na stronę Chochołowy Dwór


Ryszard Hejmanowski


25.02.2013

SEP 2013: Sesja Geomatyki Górniczej

W ramach XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej 20 lutego odbyła się czwarta z kolei Sesja Geomatyki Górniczej. Więcej informacji można znależć na stronie geoforum.pl.


Artur Krawczyk


24.01.2013

Spotkajmy się żeby podyskutować! - Forum Dyskusyjne 2013

Szanowni Państwo
Przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, że spotka się on z pozytywnym przyjęciem w środowisku mierniczych górniczych, a może również geologów i górników. FORUM 2013, które organizujemy, ma stanowić element wzbogacający naszą działalność zawodową i promować naszą aktywność społeczną jako środowiska opiniotwórczego. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM.


Ryszard Hejmanowski


30.11.2012

Zespół Katedry KOTGGiGG życzy wszystkim
współpracownikom, studentom i kolegom z zakładów
górniczych oraz firm geodezyjnych
dużo zdrowia i powodzenia w pracy
z okazji Górniczego Święta - Barbórki 2012


23.11.2012

W dniach 21-21 listopada 2012 w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Organizatorami konferencji był Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. W konferencji uczestniczyli pracownicy naszej katdery: dr inż. Tomasz Stoch, dr inż. Paweł Sopata oraz mgr inż Artur Wójcik.


Administrator


10.11.2012

W dniu 1.11.2012 Senat Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


9.05.2012

Pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizator - 4 Komisja Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) zadbał o dobre warunki, a uczestnicy o merytoryczną jakość spotkania, w czasie którego nie wygłoszono ani jednego referatu. Nowa formuła spotkań środowiska Mierniczych Górniczych miała szczególne znaczenie zważywszy na niedawne zmiany prawne dotyczące obowiązków służb mierniczych i geologicznych w zakładach górniczych (nowa ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, nowe przepisy wykonawcze).

Ponad 70 uczestników dyskutowało w 5 panelach dyskusyjnych, niezwykle aktywnie wymieniając poglądy, zgłaszając uwagi i stawiając mnóstwo pytań, na które wspólnymi siłami starano się znaleźć odpowiedzi. Dzięki obecności przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego wiele kwestii prawnych udało się naświetlić i zinterpretować praktycznie.

Forum wykazało, że warto się spotykać po to, by dyskutować i że tego typu formuła jest potrzebna cyklicznie obok konferencji z klasycznymi sesjami referatowymi. Poza tym stwierdzono, że środowisko Mierniczych Górniczych musi posiadać platformę umożliwiającą wyrażanie poglądów na nowe regulacje prawne, pozwalającą na udział w kształtowaniu prawa dotyczącego funkcji służb mierniczych w zakładach górniczych wszystkich typów. Taka platforma powinna posiadać ramy organizacyjne, a na co dzień środowisko chciałoby mieć możliwość bieżącej wymiany informacji. Temu służyć będzie m.in. specjalna zakładka na stronach www Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH.

W Forum obok przedstawicieli Działów Mierniczo-Geologicznych wszystkich typów zakładów górniczych, kierownictwa ruchu kilku zakładów górniczych, Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział studenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którzy mieli okazję zetknąć się z problematyką prawdziwej praktyki zawodu mierniczego górniczego.


Ryszard Hejmanowski


12.01.2012

Zaproszenie do Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych

Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej organizuje 1 Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Więcej informacji można znaleźć w biuletynie [PDF].


Administrator


20.09.2011

Ruszają studia podyplomowe

Od 1.10.2011 ruszają studia podyplomowe ochrony terenów górniczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów.


Administrator


08.02.2011

Spotkanie o geomatyce górniczej

23 lutego br. w ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie.

Więcej informacji na stronie GeoforumCopyright (R) 2010 Artur Wójcik