badania


Badania Statutowe Katedry:

"Doskonalenie metod monitoringu i prognozowania skutków eksploatacji złóz kopalin użytecznych"

- Kierownik Badań: dr hab. inż. Wojciech Jaskowski


Zagadnienia badawcze realizowane przez pracowników Katedry w zespołach badawczychCopyright (R) 2010 Artur Wójcik