linki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Przedmiot obieralny specjalizujący:
Zastosowanie pakietu programowego
Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskich

Geoforum


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik