kształcenie

Katedra prowadzi opiekę dydaktyczną nad spacjalnością na II stopniu studiów na kierunku Geodezja i Kartografia GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA. Więcej informacji o specjalności można znaleźć tu:


Prowadzimy zajęcia w kilku dziedzinach dydaktyki od przedmiotów informatycznych, poprzez geodezyjne, aż do menagerskich, ale głównie specjalizujemy się w przedmiotach związanych z szeroko pojętymi Naukami o Ziemi.

Geodezja i Nauki o Ziemi:

- geodezja górnicza,
- geotechnika i geologia inżynierska,
- przekształcenia i ochrona terenów,
- ochrona terenów górniczych,
- mechanika górotworu,
- zarządzanie ryzykiem na terenach zagrożonych,

Nauki informatyczne

- podstawy informatyki,
- grafika inżynierska,
- systemy informacji o terenie gorniczym

Menagerskie:

- zarządzanie projektemW ramach Funduszy Europejckich pracownicy Katedry biorą udział w szkolecniach. Szkolenia "Podnoszenie kompetencji informatycznych w zakresie programowania w języku C++" oraz "Podnoszenie kompetencji informatycznych w zakresie tworzenia stron WWW" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 wpłynęły na rozwój treści przedmiotu "Wprowadzenie do programowania i przetwarzania danych" na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska WGGiIŚ.Copyright (R) 2010 Artur Wójcik