Informacje podstawowe


Pakiet SURFER-GRAPHER-VOXLER firmy Golden Software Inc. jest łatwym w obsłudze zestawiem programów, służących do obrazowania i analizy wyników rejestracji różnych zjawisk fizycznych oraz obliczeń teoretycznych. Programy te mogą być stosowane praktycznie w każdej dziedzinie nauki i techniki, o ile badane zjawisko posiada rozkład przestrzenny. Po ukończeniu kursu student uzyskuje uniwersalne narzędzie, o szerokich możliwościach zastosowania nie tylko w zakresie wizualizacji określonych zagadnień, ale również w zakresie matematycznej analizy uzyskanych wyników, w tym analizy statystycznej (geostatystycznej).

Kierunek: Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska
Stopień studiów: studia I stopnia
Rok studiów, semestr: semestr 7 (studia stacjonarne)
Liczba godzin: 14 godz. wykład,
28 godz. laboratorium komputerowe
Wymagania: podstawowe umiejętności związane z obsługą omawianych programów komputerowych