Realizowane tematy prac w ramach współpracy z przemysłem  Kierownik badań Realizacja
KGHM - O/ Zakład Hydrotechniczny Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie zbiornika "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2000-2001
KGHM - Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most" dr inż. Mieczysław Jóźwik  2000-2001
KGHM - ZG polkowice - Sieroszowice Obserwacje przemieszczeń poziomych i pionowych szybów SW-1, P-I, P-III, P-V, P-VII w wyniku oddziaływania eksploatacji i wstrząsów dr inż. Mieczysław Jóźwik  2000
KGHM - ZG "Lubin" Badanie i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji w jej filarze ochronnym - seria 2000 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2000
ZG "Trzebionka" Badanie i analiza zmian wysokości punktów kontrolnych na terenie wsi Luszowice dr inż. Bogusław Cisło  2000
KWK "Saturn" S.A. Opracowanie projektu badań dla udokumentowania stanu wyjściowego oraz dla monitorowania deformacji powierzchni, wywołanych projektowanym zatapianiem likwidowanych kopalń "Saturn", "Grodziec", "Sosnowiec", "Paryż", Porąbka-Klimontów" prof. dr hab. inż. Jan Pielok 2000
KGHM - O/ Zakład Hydrotechniczny Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie zbiornika "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2001
"REMKO" Sp. z o.o. w Chrzanowie Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Bogusław Cisło  2001
ZG "Trzebionka" Badanie i analiza zmian wysokości punktów kontrolnych na terenie wsi Luszowice (2 cykle obserwacyjne) dr inż. Bogusław Cisło  2001
KGHM - ZG "Lubin" Badanie i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji w jej filarze ochronnym - seria 2001 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2001
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badanie zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most" - seria 2002 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2002
KGHM - Oddział Hydrotechniczny "Rudna" - Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2002
"REMKO" Sp. z o.o. w Chrzanowie Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Bogusław Cisło  2002
KGHM - ZG "Lubin" Badanie i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji w jej filarze ochronnym - seria 2002 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2002
"REMKO" Sp. z o.o. w Chrzanowie Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Bogusław Cisło  2003
KGHM - ZG "Lubin" Pomiar  i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji w jej filarze ochronnym - seria 2003 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2003
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badania ruchów zapór iprzedpola zbiornika "Żelazny Most" w roku 2003 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2003
KGHM - Oddział Hydrotechniczny "Rudna" - Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie zbiornika "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2003
KGHM - Oddział ZG "Lubin" Analiza dokładności podziemnej osnowy podstawowej i szczegółowej wraz z jej wyrównaniem dr inż. Małgorzata Szymczyk 2003
"REMKO" Sp. z o.o. w Chrzanowie Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Bogusław Cisło  2004
KGHM - Oddział Hydrotechniczny "Rudna" - Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2004
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most" - seria 2004 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2004
KGHM - Oddział  ZG "Rudna" Program eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym zapory i zbiornika "Gilów" w latach 2005-2007 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2004
KGHM - ZG "Lubin" Pomiar  i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji górniczej - seria 2004 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2004
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych - Miechów Atestacja tachimetrów elektronicznych dr inż. Krzysztof Pietruszka 2005
"REMKO" Sp. z o.o. w Chrzanowie Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Władysław Borowiec 2005
KGHM - Oddział Hydrotechniczny "Rudna" - Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2005
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most" - seria 2005 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2005
KGHM - ZG "Lubin" Pomiar  i interpretacja deformacji zapory i przedpola zbiornika Gilów pod wpływem eksploatacji w jej filarze ochronnym - seria 2005 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2005
PMG Sp. z o.o. Katowice   Badanie pola przemieszczeń punktów w wybranej części obszaru górniczego KS "Wieliczka" dr inż. Jadwiga Maciaszek 2005
System informacji o zbiorach archiwalnych dotyczących eksploatacji górniczych na terenie Polski prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk 2005-2008
KS "Wieliczka" Przedsiębiorstwo Państwowe   Interpretacja badań deformacji powierzchni i górotworu na podstawie pomiarów wykorzystywanych przez służby miernicze KS "Wieliczka" oraz firmy obce od 2000r prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk 2005
KGHM - Oddział Hydrotechniczny "Rudna" - Obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk 2006
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola zbiornika "Żelazny Most" - seria 2006 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2006
KGHM - ZG "Lubin" Pomiar  i interpretacja deformacji zapory i przedpola stawu osadowego Gilów pod wpływem eksploatacji górniczej - seria 2006 dr inż. Małgorzata Szymczyk 2006
Wykonanie pomiarów giroskopowych dla orientacji pomiarów kontrolnych szybu i elementów jego zbrojenia KWK "Pniówek" dr inż. Wojciech Jaśkowski 2006
Południowy Koncern Węglowy S.A. - Jaworzno  Wykonanie urządzeń do monitoringu przemieszczeń na nasuwkach kompensacyjnych  dr inż. Mieczysław Jóźwik  2006
KGHM - Oddział Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola zbiornika oraz obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" dr inż. Małgorzata Szymczyk               dr inż. Mieczysław Jóźwik  2008-2009
"PROGLOB" Sp. z o.o. - Trzebinia  Badanie i analiza stanu deformacji terenu w rejonie zbiornika odpadów poflotacyjnych ZG "Trzebionka" dr inż. Władysław Borowiec 2008
"PROGLOB" Sp. z o.o. - Trzebinia Analiza wyników obserwacji wysokościowych wykonanych w rejonie stawu osadowego ZG "Trzebionka" S.A. w cyklu wiosennym i letnim 2009r dr inż. Władysław Borowiec 2009
KS "Wieliczka" Przedsiębiorstwo Państwowe   Opracowanie metodyki rozszerzonego monitoringu procesu degradacji górotworu w Kaplicy Św. Kingi  prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk 2009
KGHM - ZG "Lubin" Pomiar  i interpretacja deformacji zapory i przedpola stawu osadowego Gilów pod wpływem eksploatacji górniczej - seria 2009 i 2010r dr inż. Janusz Jura               2009-2010
KGHM - Zakład Hydrotechniczny Badanie ruchów zapór i przedpola składowiska oraz obserwacje geodezyjne obiektów i urządzeń specjalnych w rejonie składowiska "Żelazny Most" w latach 2010 - 2012 dr inż. Mieczysław Jóźwik  2010-2012