Przedmioty obowiązkowe.

  1. Studia stacjonarne.

  2. Studia II stopnia stacjonarne.

  3. Studia niestacjonarne .

  4. Studia niestacjonarne - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu.

  5. Studia niestacjonarne - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rudzie Śląskiej.

  6. Studia II stopnia niestacjonarne.