Nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom,
doktorantom oraz dyplomantom zespołu Geodezji Górniczej

Pracownicy Studenci


Pracownicy

Rok przyznania nagrody 2007
Nazwisko i imię laureata dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek,  dr inż. Rafał Gawałkiewicz
Temat nagrodzonej pracy Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska
Rodzaj nagrody Nagroda III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne
Jednostka/osoba nadająca nagrodę JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
Informacje dodatkowe Podręcznik z przedmiotu Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny