Warunki zaliczenia


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się znajomością obsługi pakietu programowego SURFER-GRAPHER-VOXLER oraz szczególnie umiejętnością zastosowania poszczególnych modułów i opcji do rozwiązywania określonych zadań, związanych z obrazowaniem i analizą zjawisk fizycznych.