Prowadzący


W sprawach i zapytania związanych z uczestwictwem w fakultetcie można się kontaktować:

Dr hab. inż. Janusz Ostrowski - Profesor AGH email

Dr inż. Tomasz Stoch email

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych
Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Pawilon C-4, parter, pok 10.

Informacje dotyczące fakultetu można znaleźć również w gablocie obok pokoju 10.